Informació i butlleta “Pla Renove”

PLA RENOVE CALDERES
Lleguiu atentament aquesta carta i retorneu la resposta a FERCA

Benvolguts amics,

Ja s’ha posat en marxa el Pla Renove de calderes i escalfadors. El passat dia 12 de desembre es va signar l’acord al Palau de la Generalitat entre Empreses Distribuïdores/Comercialitzadores, Fabricants, Ferca i la Generalitat. Això vol dir que, des d’ara, podeu començar a rebre demandes de canvis de caldera o escalfador.

A fi de que les coses vagin be i sense cap tipus de problemes, hem de seguir un protocol (sistema de treball) entre tots nosaltres, ja que si enguany hi ha alguns Euros per subvencions, us podem assegurar que per l’any vinent hi hauran molts més. Per tant ens interessa molt fer les coses bé, doncs serà la manera de demostrar que som capaços de fer-ho i així, l’any vinent, no tinguem que dependre de tercers per afrontar amb èxit el Pla Renove.

Hem de començar per dir-vos que el control es farà de forma telemàtica, però que degut a les “correcuites??? i altres factors, enguany ho farem de forma telemàtica (en quan tinguem acabat el programa) i també de forma manual. O sigui de les dues maneres.

El protocol que seguirem serà el següent:

1. La Generalitat, mitjançant el 012, informarà a l’usuari que el truqui de tot el que fa referència al Pla Renove.

2. La Generalitat enviarà a Ferca les demandes de les persones que estiguin interessades en acollir-se al Pla.

3. Ferca enviarà la demanda, per rigorós ordre d’adhesió al Pla Renove i proximitat geogràfica, a l’Empresa instal·ladora adherida al Pla.

4. L’Empresa Instal·ladora informarà a Ferca de l’acceptació de la demanda immediatament . Si no pot atendre la demanda, haurà de renunciar a ella i, aquesta, es passarà a la següent empresa adherida.

5. L’empresa , una vegada acceptada la demanda, es posarà en contacte amb el client per fer la visita, oferir-li el tipus de caldera i fer-li el pressupost. També li demanarà que en la propera visita, per fer la instal·lació, li tingui preparada una fotocopia del DNI del titular de la instal·lació i el full amb les dades bancàries del beneficiari, (aquests documents s’hauran d’afegir a la resta de documentació que s’ha de lliurar a Ferca per a la tramitació de la subvenció).

6. Una vegada feta la instal·lació, s’entregarà la factura al client, el qual haurà de pagar sencera a l’empresa instal·ladora. Aquesta factura s’ha de fer desglossada amb el cost, marca i model de l’aparell substituït, així com el cost de l’instal.lació.

7. L’empresa haurà d’omplir el document “Sol·licitud de l’Ajuda al Director de l’Institut Català d’Energia??? en tots els seus apartats i el farà signar al client. (S’ha de tenir en compte que el client signa – segons s’explica – que no te deutes amb la Generalitat i que està al corrent de pagament de tributs i dona permís a l’ICAEN per comprovar-ho). Això últim es per evitar que el client tingui que anar a la Hisenda i la Seguretat Social a buscar un certificat conforme està al corrent d’aquests pagaments.

8. L’empresa instal·ladora signarà també la “Sol·licitud de l’Ajuda al Director de l’Institut Català d’Energia??? on es compromet , segons està escrit en el lloc adient, entre d’altres coses, a destruir l’aparell substituït.

9. El document ha d’estar ben omplert en tots els seus apartats ja que sinó es així, el client no podrà rebre la subvenció.

10. Haureu de fer tres (3) copies de la “Sol·licitud de l’Ajuda al Director de l’Institut Català d’Energia??? que signarà el titular: una per l’usuari, una per l’empresa instal·ladora i una altre que enviareu a Ferca.

11. La “Sol·licitud de l’Ajuda al Director de l’Institut Català d’Energia???, la fotocòpia del DNI del titular, el full amb les dades bancàries del beneficiari i la fotocopia de la factura emesa es lliuraran a Ferca.

12. Ferca , una vegada comprovat que tot estigui en ordre, passarà la documentació, degudament segellada per Ferca, a la Generalitat que farà l’ingrés de la subvenció al compte bancari del titular de la instal·lació.

Notes importants a tenir en compte:

1. El preu donat per la comissió de Ferca pel que fa referència a la feina de canvi de caldera es entre 200 i 250 € i dels escalfadors, entre 125 i 150 €, depenent de la dificultat de la instal·lació. En quan a les calderes i escalfadors de tir natural, el conducte d’evacuació dels productes de la combustió, si son necessaris, no estan inclosos en aquests preu.

2. S’ha de tenir en compte que aquest pla es pel canvi de calderes i escalfadors de mes de deu (10) anys. Com sia que es pot fer difícil de comprovar l’edat exacta de l’aparell, serà una competència de l’empresa instal·ladora definir-ho.

3. L’empresa instal·ladora es compromet a que si per alguna raó s’acredita l’incompliment de les normes del Pla Renove que a ella li afecten i l’usuari no pogués rebre la subvenció, l’empresa haurà de fer-se càrrec de la mateixa.

4. Molta atenció a l’empresa comercialitzadora que factura al client, anotar clarament quina és, ja que es la que ha de pagar part de la subvenció (si aquesta empresa comercialitzadora es Endesa NO ENTRA EN EL PLA RENOVE)

5. Tenir en compte que les demandes s’han de tractar d’immediat (màxim 48 hores), del contrari es millor no acceptar-la. (Penseu que ens juguem el nostre (vostre) prestigi).

6. Si de forma particular feu alguna venda , haureu de seguir el mateix circuit.

Adjuntem els següents documents:

· Llista de les calderes i escalfadors de cada fabricant que entren en el Pla Renove (única i exclusivament aquests models).

· “Sol·licitud de l’Ajuda al Director de l’Institut Català d’Energia??? que haureu de fer servir fent una impressió de la mateixa en espera que estigui acabat el programa informàtic.

· Comunicat de Premsa emès per la Generalitat de Catalunya el dia 12 de desembre per a la vostra informació. Esperem que ben aviat us podrem enviar un escrit explicant-vos com haureu de fer les coses amb el sistema informàtic, tot tenint en compte que, encara que ho fem tot telemàticament, enguany haurem de fer-ho també de forma manual tal com hem explicat.

RECORDEU EL PRESTIGI ES GUANYA POC A POC I ES PERD AMB UN SEGON

Per acabar us demanem que, el més aviat possible, ens retorneu aquest mail a ferca@ferca-catalunya.com amb l’ADHESIÓ AL PLA RENOVE DE CALDERES i per tant acceptant els compromisos que es deriven d’ell:

· canviar calderes i escalfadors de més de deu anys d’antiguitat i
· eliminar l’aparell substituït del mercat.

Salutacions cordials,

Ferca

ADHESIÓ AL PLA RENOVE DE CALDERES NOM EMPRESA________________________________________________ NIF_________________________________________________________ ADREÇA_____________________________________________________ POBLACIÓ I CODI POSTAL________________________________________ TELEFON_____________________________________________________ E-MAIL______________________________________________________ PERSONA DE CONTACTE_________________________________________ NUM. DEL REGISTRE DE INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (REIMITE)___________________________________________________ GREMI AL QUE PERTANY_________________________________________

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.