Reials Decrets i Lleis aprovades

  electricidad1-r

   A l’apartat de normatives podeu trobar pdfs corresponents a : 

      Reial Decret 39_1997, pel qual s’aprova el Reglament dels   
      Serveis de Prevenció.

      Reial Decret 485_1997, sobre disposicions mínimes en matèria
      de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Reial Decret Legislatiu 1_1995, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.