Reials Decrets i Lleis aprovades

  electricidad1-r

 A l’apartat de normatives podeu trobar pdfs corresponents a :

 Reial Decret 39_1997, pel qual s’aprova el Reglament dels 
 Serveis de Prevenció.

 Reial Decret 485_1997, sobre disposicions mínimes en matèria
 de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Reial Decret Legislatiu 1_1995, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.