WG GAS Installations MEETING 16 juny (Bruselas)

 logo_conaif-rL’informe de la reunió en la qual queda reflectit tot el que es tracte en aquesta i quins seran els passos a seguir per crear un marc comú a nivell d’exigència de coneixements als instal·ladors i perquè la lliure circulació no provoqui un descens de la seguretat en les instal·lacions.

ASSUMPTE : WG GAS  Installations MEETING 16 JUNY (Bruselas)

Va començar la reunió indicant que es va a tornar a enviar la taula de recollida de dades sobre el esquema d’acreditació de instal·ladors a cada país, ja que hi ha dades noves, per exemple, a Espanya, després dels canvis sorgits després del RD 560 / 2010. Es discuteix novament un tema que preocupa seriosament a Europa, la disminució dels nivells de seguretat causats per la reducció dels criteris d’acreditació. S’ha presentat des de Marcogaz un document exposant la seva opinió sobre aquest tema, tal com es van comprometre en la passada reunió. S’analitza el problema que hi ha amb molts instal·ladors que no tenen coneixements en matèries que no són exactament la seva competència, però que sí que haurien de saber per poder anar adaptant el tipus de professional que es va a exigir, ja que cada vegada se’ls demana més formació i en més camps, no únicament en el seu (per exemple, actualment molts instal·ladors han de saber d’electricitat). En relació amb aquest tema, el representant de Gas Natural va presentar un power point on s’analitzava com s’ha fet la transposició de la directiva de serveis a Espanya. Es va comentar que com hem estat els primers a implementar la directiva ens afecta menys que els altres, ja que no ens podrà ajudar a negociar amb l’administració una vegada hagi estat aprovat el nou reglament. També es va indicar que la implementació del RD 560/2010 no compleix amb l’esborrany, ja que no figura que els instal·ladors hagin de tenir coneixements en eficiència energètica (que en canvi si ho exigeix la directiva de serveis). També es va contemplar la necessitat d’introduir un principi de reciprocitat per a no permetre l’entrada d’instal·ladors provinents de països amb barreres d’entrada al seu territori. També es va reflectir que encara en cap país europeu s’està aplicant la directiva de serveis. També es va comentar que hi ha una secció a la Unió Europea que està seguint la implantació de la Directiva de Serveis en cada país, que seria l’indicat per pressionar el govern d’Espanya en aquest tema.

Es va a analitzar la presentació sobre noves tecnologies que han remès des de França (va en arxiu adjunt). Es va a elevar el document CEN elaborat per Marcogaz sobre seguretat en instal·lacions receptores a document CEN . Es presenta també la campanya promoguda per A2A, una distribuïdora italiana, la comesa és difondre consells per millorar la seguretat de les instal·lacions de gas, però a nivell usuari. L’han circulat en diversos idiomes perquè pugui arribar tant a italians com a estrangers, ja que són aquests els que més accidents pateix.

La unió d’instal·ladors d’Europa també està promovent la creació d’una inspecció periòdica en gas i en electricitat abans la Comissió Europea. Es va comentar també que a la Gran Bretanya aquest hivern han tingut molts problemes de congelació a les sortides de productes de combustió de les calderes de condensació. El vapor de la combustió tendeix a congelar durant les hores sense funcionament. Seria molt recomanable tenir en compte aquest tema. Finalment indicar que es va comentar que a la Unió Europea s’està desenvolupant un document per a l’acreditació d’instal·ladors d’energies renovables.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.