Nova normativa relacionada amb la tramitació dels registres i carnets

Entrada en vigor de la nova normativa relacionada amb la tramitació de les empreses instal·ladores, professionals instal·ladors i tallers de reparació de vehicles ( RASIC )

A calendario-junio-2010-Bob-Esponja1-rpartir del dia 10 de juny, entra en vigor la nova normativa ( Decret 30/2010) per a empreses instal.ladores, professionals i tallers de reparació d’automòbils, per la qual s’unifiquen els diferents registres d’activitats específiques en un únic registre amb diferents branques: el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Tot seguit us oferim un  resum dels aspectes més importants :

 * El RASIC és un registre en el qual s’inclouen els operadors de la inspecció, les entitats d’avaluació de productes industrials, les entitats d’avaluació de riscos industrials, els professionals i les empreses d’installació, manteniment, reparació i operació d’installacions i productes industrials i els tallers de reparació de vehicles automòbils.

  • * Els agents que vulguin desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han de comunicar la seva voluntat de prestar el servei a la nostra comunitat autònoma i aportar una declaració responsable del compliment d’una sèrie de requisits i l’Oficina de Gestió Empresarial els inscriurà d’ofici al RASIC.
  • * La comunicació s’aplica també per als installadors i empreses installadores, prèviament inscrites a la seva Comunitat Autònoma o País de l’Espai Econòmic Europeu, que vulguin treballar a Catalunya.
  • * A partir del dia 10 de juny, s’aplicarà el procediment de comunicació amb declaració responsable i inscripció d’ofici i, per tant, deixaran d’estar vigent els procediments de sollicitud i inscripció tal i com es venia fent fins ara.
  • * Es generalitza l’ús de les declaracions responsables per efectuar els tràmits i, per tant, també el mostreig per a la comprovació de la veracitat de les dades declarades davant l’Administració
  • * Desapareix la necessitat de renovació de les inscripcions en el RASIC.
  • * Els tràmits d’examen continuaran com fins ara. Els installadors de fora d’Espanya que es vulguin traslladar a Catalunya, hauran de sollicitar un examen aportant, a més, la seva titulació, degudament homologada.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.