Resolució sobre el ; ITC-ICG 011 REGLAMENT GAS a 1/09/2010

Satellite1 En l’article 12.2 del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel
 qual s’aprova el Reglament Tècnic de distribució i utilització de
 combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
 complementàries ICG 01 a 11, indica que quan alguna norma
 sigui revisada, haurà actualitzar el llistat de normes, ICG 11,
 mitjançant resolució de l’òrgan directiu competent en matèria de
 seguretat industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
 en la qual s’haurà de fer constar la data a partir de la qual la
 utilització de la nova edició de la norma serà vàlida i la data a
 partir de la qual la utilització de l’antiga edició de la norma
deixarà de ser-ho, a efectes reglamentaris.
Trobareu la resolució a l’apartat – Documents-Gas
És per això, que us informem, que encara que no s’ha emès resolució, ja s’ha publicat a la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç el llistat de normes, actualitzat a 1 de setembre de 2010, esmentades en la ITC-ICG 11 del reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles gasosos aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.