Resum pel que regulen i modifiquen aspectes de la producció d’energia elèctrica

electricidad11 – Només es poden incloure en el règim especial instal·lacions
 que estiguin constituïdes per equips principals nous i sense ús
 previ.

 – Es regulen les modificacions substancials per les instal·lacions
 de cogeneració i, en cas de no correspondre amb cap de les
 estipulades, haurà de demanar els criteris a complir per
 qualificar la modificació en aquest règim econòmic.

– Per a la resta de tecnologies, es consideraran modificacions substancials aquelles establertes per Ordre del Ministeri d’Indústria.
 
– Totes les instal·lacions de règim especial amb potència superior a 10 MW, i aquelles amb potència inferior o igual a 10 MW però que formin part d’una agrupació del mateix subgrup de l’article 2 la suma total de potències sigui major de 10 MW, hauran d’estar adscrites a un centre de control de generació.

Feu clic aquí, per veure tota la publicació.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.