Resum pel que regulen i modifiquen aspectes de la producció d’energia elèctrica

electricidad11   – Només es poden incloure en el règim especial instal·lacions
   que estiguin constituïdes per equips principals nous i sense ús
   previ.

   – Es regulen les modificacions substancials per les instal·lacions
   de cogeneració i, en cas de no correspondre amb cap de les
   estipulades, haurà de demanar els criteris a complir per
   qualificar la modificació en aquest règim econòmic.

– Per a la resta de tecnologies, es consideraran modificacions substancials aquelles establertes per Ordre del Ministeri d’Indústria.
 
– Totes les instal·lacions de règim especial amb potència superior a 10 MW, i aquelles amb potència inferior o igual a 10 MW però que formin part d’una agrupació del mateix subgrup de l’article 2 la suma total de potències sigui major de 10 MW, hauran d’estar adscrites a un centre de control de generació. 

Feu clic aquí, per veure tota la publicació.

 

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.