Nova norma sobre maneig de refrigerants (gasos fluorats)

emissions-co2 Al BOE del dia 25 /06 /2010, recull el RD 795, pel qual es
 regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats així
 com LA CERTIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS que els
 utilitzen.

 Les persones que realitzin activitats d’instal·lació , manteniment,
 control de fuites, càrrega i recuperació de refrigerants, així com
 la manipulació de contenidors de refrigerants fluorats, haurien de disposar de la certificació oportuna.

Els professionals que estiguin en possessió del Carnet d’Instal·lador d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (ITE)o del Carnet d’Instal·lador de Climatització (IMCL) o aquelles que sense tenir el carnet puguin demostrar experiència en empreses amb REIF,REIMITE, REITE haurien de superar el curs que els correspongui a fi d’obtenir el citat certificat personal. 

  • Segons el RD 795, el termini per a acreditar-se finalitza el 4 de Juliol de 2011.

Si esteu interessats a rebre la formació citada, poseu-vos en contacte amb “el gremi”, on ja estem treballant per poder tirar endavant el citat curs.

De totes formes si esteu interessats ja podeu començar apuntar-vos-hi, la llista ja està oberta, i en pocs dies us anunciarem el TEMARI, DURADA DEL CURS, DIES i HORES, PREU, etc.

Gràcies, i esperem les vostres respostes.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.