Jornada tècnica formativa

jornada_formativa1  PROTECCIÓN CONTRA EL  RAYO Y LAS
 TENSIONES, NUEVA NORMATIVA SOBRE 
 TENSIONES PERMANENTES EN50550

 Us convidem el proper 19 d’abril a les 19:00 hores
 al MUSEU DEL VI
a la jornada tècnica formativa que ens
 farà l’empresa CIRPROTEC, a càrrec del ponent Oscar Torres
 (Responsable Tècnic de Catalunya).


Resum
:


Referent a la protecció contra el raig, es comentaran els avantatges d’una instal·lació dotada de parallamps amb dispositius d’encebament (PDC) en relació amb els materials, sistemes constructius, proves i certificacions.
A més a més, es presentarà el software NIMBUS PROJECT com a eina de suport per realitzar fàcilment els càlculs segons CTE-EL SEU8 i  norma UNE 21186.

Referent a protecció contra overvoltages, sota el paraigua de la normativa vigent, s’introduiran els paràmetres importants dels dispositius que redueixen els efectes elèctrics i magnètics del corrent de la descàrrega atmosfèrica en xarxes elèctriques, telefonia, mesurat i control, radiofreqüència i xarxes locals. A més es presentarà una senzilla guia de selecció de la protecció adequada en funció del tipus i ubicació de la instal·lació a protegir.


Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.