Comentaris de la consideració de reforma en la substitució de calderes

Després de la reunió mantinguda amb el Departament de Seguretat Industrial el passat dia 18 de setembre de 2008 la ponència de calefacció de FERCA Catalunya manifesta els següents comentaris

 

SUBSTITUCIÓ DE CALDERA PER CANVI DE GAS

 

Estem d´ acord amb el Departament d´ Indústria en no considerar com a reforma la substitució de caldera de les mateixes característiques ( +- 20% potencia nominal aparell a substituir) de gas butà a gas natural o a l´ inrevés.

 

SUBSTITUCIÓ DE CALDERA DE TIR NATURAL PER TIR NATURAL

 

També estem d´ acord amb el Departament d´ Indústria en no considerar com a reforma la substitució de caldera de tir natural per tir natural de les mateixes característiques ( +- 20% potencia nominal aparell a substituir) sempre que no es modifiqui la sortida de fums, entenent com a modificació de la sortida de fums el lloc de lliurament dels productes de la combustió, es a dir, evacuació directe a pati o façana o evacuació a xemeneia col·lectiva de l´ edifici. En qualsevol cas, si el conducte existent de la caldera a substituir presenta deficiències es substituirà per un nou conducte amb les característiques que marca la norma UNE 60670.

La xemeneia col·lectiva té tiratge: Obligació d´ instal·lar una caldera de tir natural i de connectar la sortida dels productes de la combustió a la mateixa xemeneia.

La xemeneia col·lectiva no té tiratge: Obligació de substituir o reparar la xemeneia per part de la Comunitat de Propietaris de l´ edifici o possibilitat d´ instal·lar una caldera estanca encara que és una solució que no ens agrada   massa.

El gran avantatge que tenen les calderes de condensació és el seu rendiment energètic que pot estar entre el 108-110% aproximadament, treballant amb una temperatura de primari de 43 ºC. No obstant, en el cas d´ una substitució de caldera, que normalment es realitza en un habitatge amb radiadors i es treballa a una temperatura de primari de 80º, aquest rendiment baixa a un 96-98% aproximadament i una caldera estanca ja dona un rendiment de 91-93%. Ens preguntem, en aquest cas de substitucions, si la diferencia en l´ eficiència energètica entre una caldera estanca i una caldera de condensació és un valor mesurable i alhora si té alguna importància.

També volem comentar el problema que representa eliminar els condensats en gran part de les substitucions de caldera. En primer lloc moltes vegades és difícil trobar un desguàs prop de la caldera i en segon lloc el material del desguàs no és apropiat per connectar-hi aigües àcides ( Plom, Uralita, ect…).

Per finalitzar hem fet un comparatiu de preus entre les calderes estanques i les calderes de condensació amb dues marques de prestigi contrastat:

 

 PREU CALDERA ESTANCAPREU CAL. CONDENSACIÓ
JUNKERSZW 24 AE                    1.465,–Cerapur ZWB 25-2C   1.650,–
SAUNIER DUVALThemaclassic F25        1.450,–Thema-condens F24     1.645,–

    

Per a més informació a:  Documents – Tèrmiques

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.