Curs de mesures preventives de treballs en alçada

DURADA: 16 hores presencials

DIES: 25 i 27 d’Abril – 2, 4, 9, 11 de maig  (Dimarts i dijous)

HORES: de 19:00 a 22:00 h.

LLOC: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès; Amàlia Soler, 158 local 1

ADREÇAT :
Als professionals que s’inicien en els treballs en alçada. El curs compren totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc d´alçada mitjançant tots els sistemes de seguretat anticaigudes. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat. Les classes pràctiques estan pensades perquè l´alumne, d´una manera natural i amena, aprengui les maniobres i els equips més actuals del món de les anticaigudes.
OBJECTIUS:
– Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs en alçada i posar-los en pràctica.
– Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc de caiguda.
– Conscienciar els treballadors sobre el risc de caiguda i la necessitat de l’ús dels EPI.
– Conèixer , utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció contra les caigudes.
– Capacitar al treballador per escollir l’equip de protecció adequat a cada tipus de treball.

PER INSCRIURE’S AL CURS ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

DNI

ÚLTIMA NÒMINA (si és treballador)

ÚLTIM REBUT D’AUTÒNOMS (si ets autònom)

ANNEX 1

Demanar annex al Gremi:  info@griap.org Telèfon: 938902706 / 682664611

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.