Curs d’Energia Solar Fotovoltaica d’Autoconsum Nivell 1

 OBJECTIUS

Formar i reciclar tècnics del sector de les instal·lacions elèctriques.

CONTINGUT

1-. Context actual, 2-. Marc regulador, 3-. El sol com a recurs energètic, 4-. Ubicació dels panells solars, 6-. El panell solar fotovoltaic, 7-. Elements de les instal·lacions d’autoconsum, 8-. Dimensionat de les instal·lacions d’autoconsum.