Manteniment d’instal·lacions de climatització Totalment subvencionat

Objectius: Adquirir coneixements teòrics i pràctics del funcionament d’una instal·lacio de climatització.

Data d’Inici: 09/01/2024

Data Final: 27/02/2024

Dies: Dimarts i dijous

Hores: De 18:00 a 21:00 hores.

Lloc: Amàlia Soler, 158 local 1 Vilafranca del Penedès.

Preu: Subvencionat

Documentació: Inscripció, DNI, última nòmina(treballador) o rebut (autònoms)