Curs de PRL en atmosferes explosives “ATEX”

L’OBJECTIU d’aquest curs de prevenció de riscos laborals, és  dotar  dels coneixement  bàsics  necesaris  per previndre i evitat, els riscos mes habituals en el desenvolupament d’una determinada activitat profesional, amb presencia d’atmosferes explosives (ATEX).

Inici: 27 de novembre

TEMARI:

PRL EN TREBALLS A ATMOSFERES EXPLOSIVES. ATEX

Introducció i marc normatiu. ATEX

Conceptes bàsics i entorns de treball. ATEX

Zones de perill. ATEX

Equips de treball. ATEX

Atmosferes explosives. ATEX

Treballs en espais confinats

Atmosferes explosives en espais confinats. ATEX

Electricitat estàtica

Mesures preventives i de protecció generals. ATEX

Document de protecció contra explosions. ATEX

Senyalització de seguretat

Emergències a Zones amb Risc ATEX

Primers auxilis. Conducta PAS

Preu: 15 €