“Pla Integral de Política Industrial 2020”, aprovat el dia 10 de desembre de 2010 pel Consell de Ministres.

miguel-sebastian1 El Pla Integral de Política Industrial 2020 (PIN2020) forma part
 de les actuacions sectorials de l’Estratègia d’economia
 sostenible, aprovada el desembre de 2009. Aquesta estratègia
 conforma tota l’acció del Govern adreçada a renovar el model
 de creixement de l’economia espanyola, fent-ho més eficient en
 l’ús de recursos i més sostenible en els àmbits econòmic,
 mediambiental i social.

 Feu clic aquí per veure tota la publicació.

Recordatori : Instrucció 3/2010 sobre les inspeccions periòdiques

info1Informem que a  la instrucció 10/2005 referent, a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmesos al règim d’inspecció periòdica, s’havia establer un termini, per a la seva aplicació, que era, fins el 18 de setembre de 2010.

Però degut al gran nombre d’instal·lacions elèctriques sotmeses aquest procediment,  han hagut d’ampliar aquest termini, que serà fins el 19 de març de 2011.

Això vol dir que tots els instal·ladors, podeu comunicar als agents immobiliaris o a les administracions pertinents, d’aquest termini, pels edificis que necessiten aquesta revisió.

Podent demanar la revisió a ECA o ICICT vosaltres mateixos i fent-se càrrec de les reparacions a les instal·lacions, que el edifici necessiti.

Un cop hagin passat la primera revisió, el termini per procedir a la legalització o inscripció de les instal·lacions, serà el 31 de desembre de 2012.

Fent clic aquí, trobareu l’arxiu adjunt, la instrucció 3/2010 que regula l’ampliació del termini.

Notícies del Sector al Diari de Navarra 17-12-2010

  • noticies_diaris_online_internet_recurs1 Crudo caro y gas barato, el futuro energético (El
     Diario de Navarra, 13-12-2010)

 Cuando apenas faltan un par de semanas para el
 arranque de la nueva década, la Agencia Internacional 
 de la Energía (AIE), integrada por los principales países
 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), difundió sus proyecciones a largo plazo, que se extienden desde 2010 hasta 2035.

En su escenario central, los expertos reflejan un petróleo cada vez más caro; la abundancia de gas natural por la contribución de las fuentes no convencionales; y los problemas para la financiación de las renovables debido a unos presupuestos estatales empobrecidos.

Reconocen los expertos que persistirá un mundo de dos velocidades -países desarrollados, de expansión lenta, junto al explosivo avance de los emergentes-, y que no será posible cumplir el objetivo de sacar de la miseria a un tercio de la población. Dentro de 20 años, 1.200 millones de personas, habitantes del África subsahariana, la India y de otros países asiáticos (menos China), seguirán sin acceso a la electricidad.

Para ver toda la publicación hacer clic aquí.

Recomanació d’acció contra la morositat i informe de l’ ICAC

morosos1 FENIE N º : 103/2010 : Adjuntem – l’informe de l’ ICAC
(Institut de Comptabilitat i Auditories de Comptes), amb
les normes derivades del compliment de la Llei 15/2010 a
seguir.
Aspectes destacats després d’un primer anàlisi:

PARLAR DE INFORMAR SOBRE EL IMPORT PAGAT
FORA DE TERMINI I TERMINI MITJÀ PONDERAT DE
TERMINIS EXCEDITS, AIXÍ COM EL SALDO
ACUMULAT DE PROVEÏDORS A LA DATA DEL
TANCAMENT AMB TERMINIS POSTERIORS ALS PRESCRITS PER LA LLEI.

EXCLOURE TOTES LES EMPRESES QUE PRESENTEN MEMÒRIA ABREUJADA O QUE REGEIXEN PEL PGC DE PIMES (és comprensible, perquè aquesta informació pot ser laboriosa d’elaborar i s’exonera a les empreses, de reduïda dimensió, del seu compliment que, per norma general, solen ser les més ben pagadores, encara que sigui per força …)

D’altra banda, el Comitè Executiu de FENIE, després de la seva última reunió, recomana a les associacions que es reuneixin amb les empreses distribuïdores de material de la seva província per realitzar el següent plantejament:

Més...

Més de 500.000 pimes patiran la retallada de serveis de les Cambres (ABC, 08-12-2010)

tecnologia-pime1  Más de 500.000 pymes sufrirán el recorte de servicios de
 las Cámaras ( ABC, 8-12-2010 )

 La supresión de la obligatoriedad del pago de las cuotas
 empresariales a las Cámaras de Comercio, que puede suponer
 un recorte de hasta el 60% de los ingresos de estas entidades,
 pone en jaque muchos de los servicios que éstas prestan,
 fundamentalmente en materia de internacionalización de la
 pyme, creación de nuevas empresas y formación profesional,
 según han advertido las propias Cámaras. Estos recortes
perjudicarán al más de medio millón de pymes que cada año se benefician de estos programas de apoyo.
Pero además, algunos juristas consultados advierten que la redacción del decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes introduce dudas sobre si pequeñas y grandes empresas todavía tendrán que pagar algunos recibos a las Cámaras de Comercio.

Més...

CONVERSIA – nou col·laborador al “gremi”

PC021718 CONVERSIA  – líders en protecció de dades

 Signat el passat dia 2 del present mes de desembre 2010,
 un nou conveni de col·laboració amb el  “gremi” la
 empresa CONVERSIA ; divisió de consultoria
 especialitzada en serveis d’Assessorament, Auditoria,
 Formació, en l’àmbit de la Llei Orgànica de Protecció de
 Dades (LOPD) i en la Llei de Serveis a la Societat de la
 Informació i Comerç Electrònic.

Conversia , amb l’acord de col·laborador, podrà aconseguir mitjançant el ” suport i medis de què disposa el “gremi “,  la manera de poder apropar-se a tots els agremiats.

Notificaciones electròniques obligatòries, un nou repte per al contribuent

comunicacio21 A partir del 1 de gener de 2011, s’aplicarà de forma obligatòria
 un nou sistema de notificació a través de mitjans electrònics, que
 tindrà especial incidència en l’àmbit tributari.
 Aquest sistema suposarà un estalvi a les arques estatals de
 milions d’euros en paper i mitjans personals i un “destorb” per a
 multitud de contribuents i assessors fiscals que hauran de
 romandre expectants davant la pantalla de l’ordinador a l’espera
de possibles “correus – sorpresa”.
Com és una qüestió d’especial interès pràctic, oferim unes breus notes per anar introduint en aquest nou món de la notificació telemàtica obligatòria :
El Reial Decret 1363/2010, de 29 d’octubre, de notificació electrònica obligatòria s’ha aprovat en desplegament de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.Aquesta Llei preveu l’obligació de relacionar-se amb l’Administració només a través de mitjans electrònics a les persones jurídiques que tenen garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.
– Repercussions en l’àmbit tributari.

1 .- En què consisteix el sistema de notificació electrònica obligatòria.

Per seguir llegint tota la publicació, feu clic aquí.

Curs fibra òptica bàsic, gener 2011

fibra-optica1 El proper mes de Gener de 2011 el Gremi d’Electricitat,
 fontaneria i Afins del Bages Berguedà organitza el primer CURS
 DE FIBRA ÒPTICA adreçat a electricistes, instal·ladors d’obra
 nova ICT, tècnics en telecomunicacions, instal·ladors de 
 xarxes,  etc… es farà a les aules de formació del propi Gremi, el
 curs anirà a càrrec del Sr. Josep Cabrera, Product Manager de
 Optral i del Sr. Xavier Rabadán del Dep. de formació de
Promax.
Veureu que el curs te un cost (de compromís d’assistència) que ho revertiran en el material que es fa malbé de fibra i en un coffee-break al final.
Per més informació feu clic aquí.

Resum de la Jornada de formació de formadors en màteria de morositat

Categoria21El passat dia 24 de novembre, van tenir lloc les exposicions sobre la Jornada de Formació de Formadors en matèria de morositat,  la qual es va realitzar en la caixa fòrum de Barcelona.

Per més informació hi ha penjat dos arxius amb les exposicions que es van realitzar, podeu accedir fent clic a :

  Llei 15/201, de 5 de juliol, modificació, lluita contra la morositat

Medi Ambient impulsa sortidors de gas liquat a les estacions de servei de Cantabrià

gas1 Medi Ambient impulsa sortidors de gas liquat a les estacions de
 servei de Cantabrià (Europa Pres, 2010.11.22) 
 La Conselleria de Medi Ambient cofinança la instal·lació de
 sortidors de gas liquat de petroli (GLP) i de solució aquosa
 d’urea en deu estacions de servei de Cantabrià.
 La resolució definitiva d’aquesta convocatòria d’ajudes,
 publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de Cantabrià (BOC),
 assigna 37.500 euros en l’anualitat 2010, dins d’una iniciativa 
 de major abast adscrita a l’Estratègia d’Acció Contra el Canvi
 Climàtic de Cantabrià (EACC).

 En paraules del titular de Medi Ambient, Francisco Martín,
 l’objectiu d’aquesta línia d’actuació del seu departament és
 “promoure entre les empreses del sector del transport per
carretera i els particulars el pas del gasoil i la gasolina convencionals als combustibles alternatius amb menor impacte ambiental “.
Així, la Conselleria “dóna resposta, al seu torn, al compromís adquirit el passat mes de març amb la Associació Regional d’Empresaris d’Estacions de Servei de recolzar la creació d’una xarxa de sortidors d’aquestes característiques “.
Les empreses beneficiades hauran d’escometre la instal·lació dels assortidors de gas liquat de petroli (GLP) o solució aquosa d’urea entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2012.
Des de la data de la seva entrada en funcionament, hauran de mantenir actius per un període mínim de quatre anys.
Per llegir més feu clic aquí.