FENIE – Actualització tarifes elèctriques quart trimestre 2010

sw_cell_phone_bad_news1 Com ja ha estat anunciat, des del 1 d’octubre 2010, hi ha un
 increment en les tarifes elèctriques, tant en les tarifes d’accés
 per al mercat lliure com en les tarifes d’últim recurs, per a
 aquells clients que tinguin menys de 10 kW de potència
 contractada.

Trobareu l’informe a l’apartat : electricitat, on s’aclareixen les pujades que han patit les tarifes elèctriques així com les tarifes d’accés corresponents a mercat lliure al llarg del tercer i quart trimestre del 2010.

Informació referent a la tramitació de butlletins amb REPSOL BUTANO S.A

butlletin_gas1 Nota informativa de la Comissió de Gas i Calefacció
 referent a l’acceptació de butlletins per part de la
 Companyia Repsol Butano S.A.

 D’acord en les darreres converses mantingudes de FERCA 
 amb REPSOL BUTANO SA, us informem que la Companyia 
 ens  ha comunicat que no agafarà cap certificat  de revisió
 periòdica d’instal·lacions receptores individuals de gas i aparells
 de gas no  alimentats des de xarxes de canalització
 d’instal·lacions CG-IRG4, sinó s’adjunta el tiquet imprès de 
 l’analitzador de gasos amb els paràmetres de la combustió de l’aparell. 

 • D’acord la norma UNE 60670 els paràmetres de la combustió hauran d’estar compresos:

Per continuar llegint el comunicat on figuren totes les normes, feu clic a Documents – Gas

Modificació Reial Decret que regula el Registre, Autorització i Comercialització de Biocides

Mold20Inspection11 Us remetem el Reial Decret 1090/2010 de 3 de setembre, pel 
 qual, es modifica el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, en 
 el què es regula el procés d’avaluació per al 
 registre, autorització  comercialització de  biocides.

Mitjançant aquest Reial decret transposa al dret espanyol la Directiva 2009/107/CE del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 98/8/CE  relativa a la comercialització de biocides.
Trobareu la modificació del citat Reial decret al apartat  : Documents – Disposicions Legals

Resolució sobre el ; ITC-ICG 011 REGLAMENT GAS a 1/09/2010

Satellite1 En l’article 12.2 del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel
 qual s’aprova el Reglament Tècnic de distribució i utilització de
 combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
 complementàries ICG 01 a 11, indica que quan alguna norma
 sigui revisada, haurà actualitzar el llistat de normes, ICG 11,
 mitjançant resolució de l’òrgan directiu competent en matèria de
 seguretat industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
 en la qual s’haurà de fer constar la data a partir de la qual la
 utilització de la nova edició de la norma serà vàlida i la data a
 partir de la qual la utilització de l’antiga edició de la norma
deixarà de ser-ho, a efectes reglamentaris.
Trobareu la resolució a l’apartat – Documents-Gas

Més...

“El gremi” a partir de setembre – 2010, punt de tramitació de la targeta TPC-TPM

 Copia_de_Targeta_professional_Tpc“El gremi” a partir del mes de setembre – 2010, ja serà punt de tramitació, de la targeta TPC –   TPM , fent clic a Documents-Serveis, s’obra un pdf, on hi ha
 tot el detall de la documentació necessària.

 Els que ja tingueu tots els cursos fets de PREVENCIÓ DE
 RISCOS LABORALS
, ja ens podeu fer arribar la
 documentació.

 •  També es tramitarà la targeta si els cursos no han estat
   fets al “gremi”.

Congrés Mundial del GLP

gasauto11 Us informem que s’ha ampliat el termini per a les inscripcions al 
 Congrés Mundial del GLP
fins al dia 15 de setembre,
 respectant els preus especials per a CONAIF i els seus 
 associats.
 Si esteu interessats en assistir haureu de posar-vos  en 
 contacte a traves dels següents correus electrònics:
  i.vara @ conaif.es o a.garcia @ conaif.es

El Congrés Mundial del GLP també compta amb una àmplia exposició a la qual el visitant es pot registrar de forma GRATUÏTA abans del dia 10 de setembre en aquesta direcció:
http://www.wlpgasforum-aegpl2010.com/visitor.php

Els horaris de l’Exposició (a la qual s’esperen més de 100 expositors que demostraran tots els aspectes dels seus productes i equips i més de 1.000 professionals de 72 nacionalitats) són els següents :
 – Dimecres dia 29 de setembre de 9:30 a 16:00
 – Dijous dia 30 de setembre de 10:00 a 17:00
 – Divendres dia 1 d’octubre de 10:00 a 14:00

Article al 3 de vuit ; L’intrusisme ens afecta a tots

electricista-pel_anunci_al_3_de_vuit_Festa_Major_2010 Què és l’intrusisme? En general, i més concretament en el
 sector d’electricitat, fontaneria, climatització i afins, és quan una 
 persona o més realitzen unes tasques sense estar legalitzades
 per fer-les.

Legalitzades vol dir que estan donades d’alta a la seguretat social, que tenen una assegurança de responsabilitat civil, que formen i equipen el seu personal per a la prevenció de riscos laborals i que fan formació continuada.

 • Si voleu llegir tot l’article que el “gremi” va fer sortir en el setmanari el 3 de vuit el passat divendres, 27 d’agost de 2010, feu clic en Sector, i  s’obrirà un pdf, amb el citat article, on també i trobareu, la llista de totes les Empreses Instal·ladores Associades (nom de l’empresa, número de telèfon i població).

  Agraïm el suport a les empreses patrocinadores :
  A
  BC 
  AME
  ECA
  ISOVERI
  TÜVRheinland  (ICICT)

   

   

Assumpte : Document preguntes i respostes del RITE, 30 de juliol de 2010

0-logo-any-ite-web_pag_676_11  
 
 El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis en versió
 20 octubre 2009.
 
 Aquest document, ha estat actualitzat per la comissió Assessora 
  del RITE, incorpora les preguntes i respostes relacionades amb el Reial Decret 1826/2009,
 el qual es modifica el RITE respecte a la IT3.8.

Limitació de les temperatures, per tant, els canvis respecte l’anterior són que incorpora les
 preguntes i respostes que hi ha des de la pàgina 48 a la pàgina 54. Adjunt us remetem
 l’esmenta’t document, que també podeu trobar, fent clic en el següent enllaç a l’apartat de
 Documents – Tèrmiques
, o be a la pàgina web del Ministeri d’indústria i també a la web de
 CONAIF, en l’apartat de normativa / instal·lacions tèrmiques.

Comparatiu subvencions i ajudes a les energies renovables

181-energia-eolica1 Consulta sobre subvencions i ajuts a les energies renovables ;
adjunt us informem de la taula comparativa corresponent.

Aquest document tracta de resumir el panorama nacional de
suport i promoció que les nostres comunitats autònomes estan
fent de les Energies Renovables en forma de subvencions i
ajudes. Aquestes provenen, en gran part, de convenis de
transferències de fons entre el Govern de les comunitats autònomes i l’IDAE.
Trobareu les taules comparatives a l’apartat de : Documents – comunicacions