Comparatiu subvencions i ajudes a les energies renovables

181-energia-eolica1 Consulta sobre subvencions i ajuts a les energies renovables ;
adjunt us informem de la taula comparativa corresponent.

Aquest document tracta de resumir el panorama nacional de
suport i promoció que les nostres comunitats autònomes estan
fent de les Energies Renovables en forma de subvencions i
ajudes. Aquestes provenen, en gran part, de convenis de
transferències de fons entre el Govern de les comunitats autònomes i l’IDAE.
Trobareu les taules comparatives a l’apartat de : Documents – comunicacions

 

Llei del sistema de protecció per cessament dels treballadors autònoms

logo-autonoms1

 
 El passat dia 6 d’agost va sortir publicada la Llei 32/2010, que
 estableix un sistema de protecció pels treballadors autònoms en
 cas de cessament de la seva activitat.

Aquesta Llei no entrarà en vigor fins al pròxim 6 de novembre de 2010.

  • Els punts més importants, de manera resumida, són:

La durada de la prestació estarà en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació de cessament d’activitat dels quals, almenys, 12 han de ser continuats i immediatament anteriors a la inactivitat. El període de cobrament s’anirà reduint en funció dels mesos cotitzats, amb un període mínim de 2 mesos. Aquests casos s’exceptuen per aquells treballadors que tinguin 60 anys o més.

Si voleu llegir la Llei al BOE, feu clic a sobre, i us sortirà amb pdf.

Subvencions 2010 per a projectes d’estalvi i eficiència energètica i d’energies renovables

imagenes_logo_ahorra_dd34e9c21ENERGIES RENOVABLES

(Ordre ECF 393/2010)

L’ordre d’ajuts del 2010 per les actuacions en l’àmbit de les energies renovables és una de sola que inclou línies en règim reglat i línies en règim de competència competitiva.

En el cas dels sol·licitants que realitzin activitat econòmica, tots els ajuts es subjectaran als reglaments de mínims vigents, a excepció de les instal·lacions d’energia solar tèrmica i d’aprofitament de la biomassa que s’hagin iniciat amb posterioritat a la data de publicació de l’Ordre de subvenció i de les instal·lacions d’aprofitament energètic del biogàs, que estaran subjectes al Reglament General d’Exempció. Per més detall consultar l’article 3.3 i la disposició addicional segona de l’Ordre de subvenció.

Trobareu la fitxa resum en el següent enllaç : sector

Convalidació i Carnet d’instal•lador RITE (calefacció – climatització)

CACF2TMT-rr Convalidació i Carnet d’instal·lador RITE (calefacció –
 climatització)

 Anunciar-vos a tots una vegada més, què aquest any 2010 és
 l’últim any que teniu per poder fer la convalidació d’aquest
 carnet ,
si  només teniu el carnet de CALEFACCIÓ i no el de
 CLIMATITZACIÓ.

 Per poder fer aquesta convalidació necessiteu fer el CURS DE
 CONVALIDACIONS
RITE , i molt important ; sense tenir que fer l’examen a Industria, (recordeu ! aquest any és la última oportunitat que teniu per la convalidació).

CONVALIDACIÓ ; es farà a les instal·lacions del “gremi “, c/ Sant Pere, 9 baixos, i serà de dos dies setmanals en horari de 7 h, a 10 h, del vespre, durada del curs per la convalidació és de 3 mesos.

Ara be, el mateix dia també començarà el curs pel CARNET D’INSTAL·LADOR RITE,  el curs s’impartirà junt amb el de convalidacions i la diferència estarà en la durada del curs què serà de 6 mesos, i en el preu del curs, i què es té de tenir 3 any d’experiència, no per fer l’examen, però si per donar-lo d’alta (el carnet no caduca).

  • El curs començarà el proper dia 3 de novembre – 2010
  • Dilluns i dimecres, de 7 a 10 del vespre
  • Recordar-vos que el dia 1-3-2011, és quan acaba el plac per la convalidació d’aquest carnet, després d’aquesta data ja no es podrà fer la convalidació.

Si necessiteu més informació truqueu a les oficines del “gremi”.

Convalidació i Carnet d’instal•lador RITE (calefacció – climatització)

CACF2TMT-rr Convalidació i Carnet d’instal·lador RITE (calefacció –
 climatització)

 Anunciar-vos a tots una vegada més, què aquest any 2010 és
 l’últim any que teniu per poder fer la convalidació d’aquest
 carnet ,
si  només teniu el carnet de CALEFACCIÓ i no el de
 CLIMATITZACIÓ.

 Per poder fer aquesta convalidació necessiteu fer el CURS DE
 CONVALIDACIONS
RITE , i molt important ; sense tenir que fer l’examen a Industria.
(recordeu!  aquest any és la última oportunitat que teniu per la convalidació).

Més...

2ª Tanda de cursos de PRL al “gremi”

P6101708-r Per tal d’aconseguir la targeta TPC – TPM , i en vista de la
 concurrència del agremiats que han tingut de fer els cursos de
 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, i encara la llista
 d’espera que tenim a partir del proper mes de setembre-2010,
 us adjuntem un enllaç, on si feu clic s’obrirà “cursos” hi ha un 
 pdf
amb els propers cursos al “gremi”- cursos,dies,hores, etc.

El mes d’agost no vindran ECA i ICICT al “gremi”

vacances1-r
Comunicat a tots els agremiats, durant el proper mes d’agost els tècnics de ECA i de ICICT , no vindran a les instal·lacions del “gremi”, amb motiu de les vacances. Però que sapigueu que el “gremi” estarà obert durant tot el mes d’agost, excepte els dies 30 i 31 de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

Nova normativa relacionada amb la tramitació dels registres i carnets

Entrada en vigor de la nova normativa relacionada amb la tramitació de les empreses instal·ladores, professionals instal·ladors i tallers de reparació de vehicles ( RASIC )

A calendario-junio-2010-Bob-Esponja1-rpartir del dia 10 de juny, entra en vigor la nova normativa ( Decret 30/2010) per a empreses instal.ladores, professionals i tallers de reparació d’automòbils, per la qual s’unifiquen els diferents registres d’activitats específiques en un únic registre amb diferents branques: el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Tot seguit us oferim un  resum dels aspectes més importants :

Més...

Publicació de la llei al BOE de la lluita contra la morosistat

boe1-rJURÍDIC – INSTITUCIONAL ASSUMPTE:  PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3 / 2004 de LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.

Madrid , 6 juliol 2010

Benvolguts, ens posem en contacte per fer-vos partícips de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), dia 6 de juliol de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3 / 2004 de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En aquest text podeu trobar-vos resumits els aspectes més importants de la Llei 15/2010 amb relació a la Llei 3 / 2004 que modifica. L’article primer Tres de la Llei 15/2010 pel qual es modifica l’article 4 de la Llei 3 / 2004. L’anterior article 4 de la Llei 3 / 2004 establia que la determinació del termini de pagament que havia de complir el deutor era el que s’hagués pactat entre les parts.

  • El BOE el trobareu a l’apartat de : Documents -Comunicacions i Disposicions Legals
    Més...