Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric

  Llei de garantia i qualitat del subministrament 
 elèctric
  Logo_textos_legislatius   

  •  1. Disposicions generals
  •  2. Garantia i qualitat del subministrament d’energia elèctrica
  •  3. Plans d’Inversió
  •  4. Criteris de disseny de les installacions elèctriques
  •  5. Control de les installacions
  •  6. Autorització d’installacions
  •  7. Règim sancionador

 -Disposicions addicionals
 -Disposicions transitòries
 -Disposició derogatòria
 -Afectacions
 -Disposicions citades
 -Índex analític 

 Podeu descarregar-vos el pdf al apartat de Normatives
 

Prorroga Pla Renove de calderes i aires condicionats

logo_FERCA
 Nota informativa de Ferca
 
 Benvolguts Gremis,

Us informem que avui mateix s’ha publicat al DOGC Nº 5505 amb data 13 de novembre de 2009 l’Ordre ECF/485/2009, de 3 de novembre, per la qual es prorroga la durada i el termini de la presentació de sol·licituds del Pla Renove de calderes i aires condicionats fins el 15 de desembre de 2009, i s’amplia el pressupost dels ajuts amb una quantia de 1.000.000€.

Més...

Conferència de ENDESA el dia 5-11-09

conferencia_endesa

El passat dia 5 d’aquest mes, es va celebrar una conferència a l’Escorxador, presentada per el Sr. Josep Gaset, responsable atenció al client zona Alt Penedès, ENDESA, sobre la Nova Regulació del Sector Elèctric. La assistència va ser concorreguda, i els instal·ladors presents a l’acte es van assessorar sobre el nous canvis que han hagut en el sector elèctric, l’impacta de la nova regulació del sector elèctric. Tarifa de últim recurs.

A tots els agremiats, en el correu electronic enviat trobareu l’escrit que ENDESA va entregar en la citada conferència en PDF, i també, el PowerPoint que va presentar en la conferència.

Col·laborador nou al gremi G2 Software

signatura-g2Signat un nou conveni com a col·laborador del gremi amb l’empresa G2 Software, es dedica a “La solució per a la gestió integral de l’empresa instal·ladora i serveis SAT.”, te múltiples avantatges : pressupostos – certificacions a origen – fulls de treball – facturació administració – compres – magatzem – hores operaris (pre – nòmines) – “Help-Desk” SAT – fitxes tècniques aparells – control subcontractació, quadre comandament – comptabilitat.

Si trobeu que esteu interessats poseu-vos en contacte al telèfon del gremi.

Obligatorietat de legalitzar les instal·lacions de baixa tensió

n-obligarietatObligatorietat de inscripció d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

-Amb l’entrada en vigor del Decret 363/2004 de 24 d’agost, pel qual es determina la obligatorietat, de legalitzar les intal·lacions de baixa tensió d’edificis d’habitatge amb una antiguitat anterior a 1998, presentem jornades informatives portades a terme pels tècnics del departament de ECA.

Sr. Jaume Blade, responsable de la Unitat Operativa de Baixa Tensió i el Sr. Josep Salari, dep.Comercial.

La presentació es celebrerá el proper dia 29 de setembre, dimarts a les 19:00 h. al auditori del Museu del Vi de Vilafranca del Penedès.