Cursos per l’obtenció dels Certificats Professionals

*Dos dies entre setmana de 19 a 22 hores o Dissabte de 9 a 14 hores.

CERTIFICAT INSTAL.LADOR DE GAS “ B “

• Antic carnet de Gas IG.II

· PREU: A consultar
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICAT INSTAL.LADOR D’ AIGUA

· PREU: A consultar
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICAT D’ INSTAL.LACIONS TÉRMIQUES EN EDIFICIS

· PREU: A consultar
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICAT PROFESSIONAL FRIGORISTA

• Antic carnet d’Instal.lador Frigorista

· PREU: A consultar

* Els cursos es poden bonificar per la Seguretat Social.

Cursos OCTUBRE

CURS DE BIOMASSA

· HORARI: Dilluns i Dimecres de 19 a 22 hores o Dimarts i Dijous de 19 a 22 hores.

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

CURS DE MANTENIMENT HIGIENIC- SANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISCOS DAVANT LA LEGIONALOSIS
( 25 hores )

DESTINAT A:
Tot el personal que realitzi tractaments per la prevenció de la LEGIONALOSIS.  Real Decret 352/2004.

· HORARI: Dimarts i Dijous de 17:45 a 22 hores

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

· CERTIFICAT: Certificat emés per entitat reconeguda pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

CURS DE MANTENIMENT HIGIENIC- SANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISCOS DAVANT LA LEGIONALOSIS
( 25 hores )

DESTINAT A:
Tot el personal que realitzi tractaments per la prevenció de la LEGIONALOSIS, que tingui una formació reconeguda de 25 hores,
ha de realitzar una Actualització de la reglamentació dels tractaments cada 5 anys, segons el Real Decret 352/2004.

· HORARI: Dimarts i Dijous de 17:00 a 22 hores

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

· CERTIFICAT: Certificat emés per entitat reconeguda pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

CURS DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I PETITS LOCALS COMERCIALS
( 10 hores )

· HORARI: Dissabte de 9 a 14 hores

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

OBJECTIUS: Donar pautes als instal.ladors per poder oferir estalviaments d’energies als seus clients

GENERAL: Com seleccionar els equips més adients per a cada tipus d’instal.lacions amb exemples pràctics.
Comparació de tarifes. Camps a tractar: climatització, Calderes, Electricitat, Gas i I.luminació.

* Els cursos es poden bonificar per la Seguretat Social.

Nou col·laborador al gremi

Penedes_Data_P1010411_opt

Ens plau comunicar-vos, que el divendres dia 1 de juny vam signar un conveni com a Col·laborador amb Penedès Data S.L.

Penedès Data, te per objectiu oferir els seus serveis d’Informàtica, Disseny Web i Formació per l’asesorament, intervenció i serveis al gremi i per a tots els agremiats.

Cursos mes de JUNY per la TPC


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS INICIAL ( 8 hores )

HORARI: Dijous i Divendres de 18 a 22 hores

CLASSES: 7 i 8 de Juny 2012

IMPORT: A consultar
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS D’ELECTRICITAT ( 20 hores )

A totes aquelles persones que hagin realitzat el curs de 50 ó 60 hores en l’especialitat de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ó el de 8 hores de PRL INICIAL.

HORARI: Dimarts i  Dijous  de 18 a 22 hores

CLASSES: 12, 14, 19, 21 i 26 de Juny 2012

IMPORT: A consultar
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE FONTANERÍA, CLIMATITZACIÓ
( 6 hores )

A totes aquelles persones que hagin realitzat el curs de 20 hores en l’especialitat de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
” ELECTRICITAT ”

HORARI: Dimecres i Dijous de 19 a 22 hores

CLASSES: 27 i 28 de Juny 2012

IMPORT: A consultar

Oferta especial Agremiats

Oferta_ordinador_E5700_COMPLERT_opt El nostre col·laborador ESPAI-DATA ens ofereix un
 ordinador complert molt econòmic, per ser agremiat.

 Si, és del vostre interès, només cal, que us hi poseu en
 contacte, i un identifiqueu com a empresa agremiada.

Per veure més cliqueu aquí.

Indústria ITC-BT-52

image_per_posar_WEB

Teniu a la vostra disposició la nova versió ITC-BT-52, en relació
 als cotxes elèctrics.
 Us passem alguns punts a destacar:

 -Disposición adicional primera. Estructura para la recarga del
 VE    en edificios o estacionamientos de nueva construccion.

 – Disposición adicional segunda. Equipamiento en aparcamientos o 
 estacionamientos públicos, gratuitos o de pago ya existentes, sean de titularidad pública o
 privada: estaciones de recarga por cada 30  plazas o fracción.

 Per veure la instrucció clikeu aquí.

Jornada tècnica formativa

jornada_formativa1  PROTECCIÓN CONTRA EL  RAYO Y LAS
 TENSIONES, NUEVA NORMATIVA SOBRE 
 TENSIONES PERMANENTES EN50550

 Us convidem el proper 19 d’abril a les 19:00 hores
 al MUSEU DEL VI
a la jornada tècnica formativa que ens
 farà l’empresa CIRPROTEC, a càrrec del ponent Oscar Torres
 (Responsable Tècnic de Catalunya).


Resum
:


Referent a la protecció contra el raig, es comentaran els avantatges d’una instal·lació dotada de parallamps amb dispositius d’encebament (PDC) en relació amb els materials, sistemes constructius, proves i certificacions.
A més a més, es presentarà el software NIMBUS PROJECT com a eina de suport per realitzar fàcilment els càlculs segons CTE-EL SEU8 i  norma UNE 21186.

Referent a protecció contra overvoltages, sota el paraigua de la normativa vigent, s’introduiran els paràmetres importants dels dispositius que redueixen els efectes elèctrics i magnètics del corrent de la descàrrega atmosfèrica en xarxes elèctriques, telefonia, mesurat i control, radiofreqüència i xarxes locals. A més es presentarà una senzilla guia de selecció de la protecció adequada en funció del tipus i ubicació de la instal·lació a protegir.


Assemblea General

Assamblea General Com cada any us convoquem a l’assemblea general que tindrà lloc a la sala de formació del Gremi el proper dijous dia 29 de març de 2012 a les 20:00 hores.


L’ordre del dia serà el següent:

1. Benvinguda.
2. Lectura, Aprovació i signatura de l’acta anterior Assemblea Ordinària amb data 31 de març de 2011.
3. Informes de presidència: Estat Actual de Ferca Catalunya i Ferca Territorial Barcelona.
4. Informes de les comissions de treball.
5. Pressupostos pel 2012.
6. Canvis a la Junta, i si algú esta interessat en entrar a formar-ne part.
7. Assumptes varis i torn obert de paraula.

Agrairem a tots la vostra assistència i puntualitat en aquesta reunió.

Invitació per visitar la fàbrica tres grifería

Fabrica tres griferia

“Tres” et convida a gaudir d’una visita i dinar
a les nostres instal·lacions.

L’empresa ABC Vilafranca, juntament amb el Gremi tenim el plaer de convidar-vos a fer una sortida per visitar la fàbrica “TRES GRIFERÍA”

Una visita guiada per les seves amplies instal·lacions, que l’empresa te a Vallirana, mostrant-nos tota la gamma de productes de TRES i les novetats mes innovadores.

Dia: Dimecres 21 de Març.

Hora: 9:00 matí.

Lloc: Estació d’ Autobusos de Vilafranca.

PLANIFICACIÓ DE LA VISITA:

10:00 Arribada i recepció a les nostres instal·lacions
10:15 Cafè i benvinguda
10:30 Visita a fabrica per veure tot el procés de fabricació
12:00 Visita al Showroom i Tres-Training-Center
13:30 Dinar a les pròpies instal·lacions
15:30 Comiat

Animeu-vos! Esperem la vostra confirmació.