Nou col·laborador al Gremi

El passat 28 de juny l’empresa de prevenció de riscos laborals “Valora Prevención” i l’Associació Empresarial d’Instal·ladors de l’Alt Pened`s, han signat un acord de col·laboració per promocionar la curs de la salut laboral entre els associats.

David Barjollo, director territorial de Valora Prevención i Jaume Hill Otal, vicepresident de l’Associació, has estat els encarregats de subcriure aquest acord, amb el que es vol ajudar a les empreses agremiades, a portar a terme les accions destinades a la formació i tot el relacionats amb la cura de la salut dels treballadors.

Curs pel carnet Professional de Fred Industrial”

CARNET DE FRED INDUSTRIAL

Amb el carnet de Fred Industrial obtindràs:

  • Habilitació per actuar com a instal·lador autoritzat en fred industrial
  • Certificat de gasos fluorats de mes de 3 kg (és el mateix que el curs de certificat de gasos fluroats)

No hi cap requisit d’accés al curs.

Objectius

La possessió del carnet permet efectuar:

  • REALITZACIÓ de qualsevol instal·lació frigorífica.
  • LEGALITZACIÓ d’instal·lacions del grup B:
  • Instal·lacions amb refrigerants del primer grup amb potència absorbida major a 10Kw i fins a 30 Kw que no refrigerin cambres d’atmosfera artificial
  • Instal·lacions amb refrigerants del primer grup amb potència absorbida menor o igual a 10 kW. que refrigerin cambres d’atmosfera artificial de capacitat menor o igual a 500 m3.
  • INSPECCIONS PERIÒDIQUES anuals a locals institucionals, de pública concurrència i residencials, a més de revisions quinzenals a la resta de les instal·lacions.

Inici: Març-Abril
Dies de classe: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 i dissabtes de 9.00 a 14.00

Lloc: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès, Amàlia Soler, 158 local 1
Preu:  consulta al Gremi, info@griap.org – telèfon: 938902706 / 682664611.

Curs de mesures preventives de treballs en alçada

DURADA: 16 hores presencials

DIES: 25 i 27 d’Abril – 2, 4, 9, 11 de maig  (Dimarts i dijous)

HORES: de 19:00 a 22:00 h.

LLOC: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès; Amàlia Soler, 158 local 1

ADREÇAT :
Als professionals que s’inicien en els treballs en alçada. El curs compren totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc d´alçada mitjançant tots els sistemes de seguretat anticaigudes. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat. Les classes pràctiques estan pensades perquè l´alumne, d´una manera natural i amena, aprengui les maniobres i els equips més actuals del món de les anticaigudes.
OBJECTIUS:
– Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs en alçada i posar-los en pràctica.
– Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc de caiguda.
– Conscienciar els treballadors sobre el risc de caiguda i la necessitat de l’ús dels EPI.
– Conèixer , utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció contra les caigudes.
– Capacitar al treballador per escollir l’equip de protecció adequat a cada tipus de treball.

PER INSCRIURE’S AL CURS ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

DNI

ÚLTIMA NÒMINA (si és treballador)

ÚLTIM REBUT D’AUTÒNOMS (si ets autònom)

ANNEX 1

Demanar annex al Gremi:  info@griap.org Telèfon: 938902706 / 682664611