Curs pel carnet Professional de Fred Industrial”

CARNET DE FRED INDUSTRIAL

Amb el carnet de Fred Industrial obtindràs:

 • Habilitació per actuar com a instal·lador autoritzat en fred industrial
 • Certificat de gasos fluorats de mes de 3 kg (és el mateix que el curs de certificat de gasos fluroats)

No hi cap requisit d’accés al curs.

Objectius

La possessió del carnet permet efectuar:

 • REALITZACIÓ de qualsevol instal·lació frigorífica.
 • LEGALITZACIÓ d’instal·lacions del grup B:
 • Instal·lacions amb refrigerants del primer grup amb potència absorbida major a 10Kw i fins a 30 Kw que no refrigerin cambres d’atmosfera artificial
 • Instal·lacions amb refrigerants del primer grup amb potència absorbida menor o igual a 10 kW. que refrigerin cambres d’atmosfera artificial de capacitat menor o igual a 500 m3.
 • INSPECCIONS PERIÒDIQUES anuals a locals institucionals, de pública concurrència i residencials, a més de revisions quinzenals a la resta de les instal·lacions.

Inici: Març-Abril
Dies de classe: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 i dissabtes de 9.00 a 14.00

Lloc: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès, Amàlia Soler, 158 local 1
Preu:  consulta al Gremi, info@griap.org – telèfon: 938902706 / 682664611.

Curs de mesures preventives de treballs en alçada

DURADA: 16 hores presencials

DIES: 25 i 27 d’Abril – 2, 4, 9, 11 de maig  (Dimarts i dijous)

HORES: de 19:00 a 22:00 h.

LLOC: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès; Amàlia Soler, 158 local 1

ADREÇAT :
Als professionals que s’inicien en els treballs en alçada. El curs compren totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc d´alçada mitjançant tots els sistemes de seguretat anticaigudes. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat. Les classes pràctiques estan pensades perquè l´alumne, d´una manera natural i amena, aprengui les maniobres i els equips més actuals del món de les anticaigudes.
OBJECTIUS:
– Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs en alçada i posar-los en pràctica.
– Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc de caiguda.
– Conscienciar els treballadors sobre el risc de caiguda i la necessitat de l’ús dels EPI.
– Conèixer , utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció contra les caigudes.
– Capacitar al treballador per escollir l’equip de protecció adequat a cada tipus de treball.

PER INSCRIURE’S AL CURS ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

DNI

ÚLTIMA NÒMINA (si és treballador)

ÚLTIM REBUT D’AUTÒNOMS (si ets autònom)

ANNEX 1

Demanar annex al Gremi:  info@griap.org Telèfon: 938902706 / 682664611

Curs d’Autocad bàsic

DURADA: 15  hores presencials  (primera part)

DATA INICI:  16 de maig de 2017 Fi: 30 de maig de 2017.

SEGONA PART: 15 hores presencials

DATA INICI:  1 de juny de 2017 Fi: 15 de juny de 2017.

HORARI: Dimarts i dijous de 19:00 a 22:00

 LLOC D’IMPARTICIÓ: a les instal·lacions del Gremi C/ Amàlia Soler, 158 local 1, a Vilafranca del Penedès.

 • Preu del curs: 180 € (primera part)
 • A la segona part del curs, s’aplicarà un 10% de descompte.

NOTA: El dibuix complet de final de curs, es farà a la segona part del curs, és aconsellable fer les dues parts per aprendre bé el curs d’Autocad.

 A QUI VA DIRIGIT:

El curs de Autocad va adreçat a totes aquelles persones que volen tenir els seus coneixements en dibuix tècnic, i a tots aquells que pels seus motius laborals o formatius, necessiten adquirir els coneixements d’aquest programa Autocad.

 OBJECTIUS DEL CURS DE AUTOCAD:

 • L’alumne serà capaç de conèixer les possibilitats de Autocad, aprendrà a treballar en 2 dimensions.
 • S’assoliran competències com ara operacions geomètriques, ordres de dibuix, i maneig de les capes.

El curs donarà inici amb un mínim de 5 alumnes.

Cadascun haurà de portar el seu portar el seu portàtil.

Demanar la inscripció al Gremi  info@griap.org o al telèfon 938902706