Nou col·laborador al Gremi

El passat 28 de juny l’empresa de prevenció de riscos laborals “Valora Prevención” i l’Associació Empresarial d’Instal·ladors de l’Alt Pened`s, han signat un acord de col·laboració per promocionar la curs de la salut laboral entre els associats.

David Barjollo, director territorial de Valora Prevención i Jaume Hill Otal, vicepresident de l’Associació, has estat els encarregats de subcriure aquest acord, amb el que es vol ajudar a les empreses agremiades, a portar a terme les accions destinades a la formació i tot el relacionats amb la cura de la salut dels treballadors.

Curs pel carnet Professional de Fred Industrial”

CARNET DE FRED INDUSTRIAL

Amb el carnet de Fred Industrial obtindràs:

 • Habilitació per actuar com a instal·lador autoritzat en fred industrial
 • Certificat de gasos fluorats de mes de 3 kg (és el mateix que el curs de certificat de gasos fluroats)

No hi cap requisit d’accés al curs.

Objectius

La possessió del carnet permet efectuar:

 • REALITZACIÓ de qualsevol instal·lació frigorífica.
 • LEGALITZACIÓ d’instal·lacions del grup B:
 • Instal·lacions amb refrigerants del primer grup amb potència absorbida major a 10Kw i fins a 30 Kw que no refrigerin cambres d’atmosfera artificial
 • Instal·lacions amb refrigerants del primer grup amb potència absorbida menor o igual a 10 kW. que refrigerin cambres d’atmosfera artificial de capacitat menor o igual a 500 m3.
 • INSPECCIONS PERIÒDIQUES anuals a locals institucionals, de pública concurrència i residencials, a més de revisions quinzenals a la resta de les instal·lacions.

Inici: Març-Abril
Dies de classe: dilluns i dimecres de 19.00 a 22.00 i dissabtes de 9.00 a 14.00

Lloc: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès, Amàlia Soler, 158 local 1
Preu:  consulta al Gremi, info@griap.org – telèfon: 938902706 / 682664611.

Curs de mesures preventives de treballs en alçada

DURADA: 16 hores presencials

DIES: 25 i 27 d’Abril – 2, 4, 9, 11 de maig  (Dimarts i dijous)

HORES: de 19:00 a 22:00 h.

LLOC: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès; Amàlia Soler, 158 local 1

ADREÇAT :
Als professionals que s’inicien en els treballs en alçada. El curs compren totes les matèries i operacions bàsiques per dur a terme de forma segura les tasques amb risc d´alçada mitjançant tots els sistemes de seguretat anticaigudes. Amb les classes teòriques es pretén abordar amb profunditat els punts més crítics de la seguretat. Les classes pràctiques estan pensades perquè l´alumne, d´una manera natural i amena, aprengui les maniobres i els equips més actuals del món de les anticaigudes.
OBJECTIUS:
– Adquirir els coneixements bàsics de seguretat en els treballs en alçada i posar-los en pràctica.
– Promoure la cultura preventiva i la seguretat en els treballs amb risc de caiguda.
– Conscienciar els treballadors sobre el risc de caiguda i la necessitat de l’ús dels EPI.
– Conèixer , utilitzar i mantenir els diferents equips i sistemes de protecció contra les caigudes.
– Capacitar al treballador per escollir l’equip de protecció adequat a cada tipus de treball.

PER INSCRIURE’S AL CURS ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

DNI

ÚLTIMA NÒMINA (si és treballador)

ÚLTIM REBUT D’AUTÒNOMS (si ets autònom)

ANNEX 1

Demanar annex al Gremi:  info@griap.org Telèfon: 938902706 / 682664611

Curs d’Autocad bàsic

DURADA: 15  hores presencials  (primera part)

DATA INICI:  16 de maig de 2017 Fi: 30 de maig de 2017.

SEGONA PART: 15 hores presencials

DATA INICI:  1 de juny de 2017 Fi: 15 de juny de 2017.

HORARI: Dimarts i dijous de 19:00 a 22:00

 LLOC D’IMPARTICIÓ: a les instal·lacions del Gremi C/ Amàlia Soler, 158 local 1, a Vilafranca del Penedès.

 • Preu del curs: 180 € (primera part)
 • A la segona part del curs, s’aplicarà un 10% de descompte.

NOTA: El dibuix complet de final de curs, es farà a la segona part del curs, és aconsellable fer les dues parts per aprendre bé el curs d’Autocad.

 A QUI VA DIRIGIT:

El curs de Autocad va adreçat a totes aquelles persones que volen tenir els seus coneixements en dibuix tècnic, i a tots aquells que pels seus motius laborals o formatius, necessiten adquirir els coneixements d’aquest programa Autocad.

 OBJECTIUS DEL CURS DE AUTOCAD:

 • L’alumne serà capaç de conèixer les possibilitats de Autocad, aprendrà a treballar en 2 dimensions.
 • S’assoliran competències com ara operacions geomètriques, ordres de dibuix, i maneig de les capes.

El curs donarà inici amb un mínim de 5 alumnes.

Cadascun haurà de portar el seu portar el seu portàtil.

Demanar la inscripció al Gremi  info@griap.org o al telèfon 938902706

Curs de la Legionel·la

CURS AUTORITZAT DE FORMACIÓ DEL PERSONAL QUE REALITZA TRACTAMENTS A INSTAL·LACIONS PER LA PREVENCIÓ DE LEGIONEL·LOSI

Quan treballes o vols treballar com a tècnic de manteniment higiènic sanitari en instal·lacions de risc de legionel·la, has de obtenir la formació adecuada amb el reconeixement del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Les instal·lacions de risc de legionel·la son torres de refrigeració, piscines. Dipòsits d’aigua calenta sanitària, fonts, etc…

Curs de 25 hores  (17 online i 8 presencials)

Modalitat: semi-presencial
Inici de Curs: cada dilluns (per a la part online)
Dia de pràctica presencial: 8 d’abril 2017

Demanar inscripció i més informació al Gremi.

Nou servei al Gremi d’Instal·ladors de l’Alt Penedès

Totes les empreses cada cert temps, han de passar unes inspeccions reglamentaries a través d’un Organisme de Control Autoritzat.

A partir de l’1 d’abril el Gremi disposa de les sol·licituts per poder demanar aquestes inspeccions i facilitat les tramitacions a cada empresa.

Inspeccions Reglamentàries:

1.- Accidents greus

2.- Aparells elevadors.

3.- Equips a pressió.

4.- Gasos Combustibles.

5.- Instal·lacions elèctriques.

6.-Instal·lacions frigorífiques.

7.- Instal·lacions Petrolíferes.

8.- Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

9.- Productes químics.

10.- Protecció contra incendis.

11.- Transport de mercaderies.

També disposem de la taula, amb les periodicitats que s’han de passar aquestes inspeccions, consulteu al Gremi.

Jornada Prysmian “Nou Reglament de Productes de la Construcció”

Jornada:  maig 2017

Empresa: Prysmiam Group

Horari:     A les 19:00 hores

Lloc:         Gremi d’Instal·lador de l’Alt Penedès (Amàlia Soler, 158 local 1) Vilafranca del Penedès

Ponent: Lisardo Recio. Productor Mànager de Prysmian.

PROGRAMA

1. ¿Qué es el CPR?

2. Ensayos de Reacción al fuego. “Euroclases”

3. Marcado CE y Declaración de Prestaciones

4. Ensayos de fuego

5. Influencia en el actual REBT

6. Preguntas y respuestas

Per assistir cal confirmació al telèfon 938902706 / 682664611 o al  email: info@griap.org

Curs de Gasos Fluorats

Curs per l’obtenció del certificat de gasos fluorats  – semipresencial

Pel certificat de més de 3 kg.

1.-Tenir el Rite i fer el curs de gasos.

2.-Tenir més de 5 anys d’experiència acreditables anteriors al 2009.

El curs és de 24 h.  de les quals 8 son presencials i 16 online.

Inici: Abril de 2017

Dies: Dilluns i dimecres

Lloc: Gremi d’Instal·ladors de Vilafranca del Penedès.

Preu: 200 €  (agremiat)