CONVERSIA – nou col·laborador al “gremi”

PC021718 CONVERSIA  – líders en protecció de dades

 Signat el passat dia 2 del present mes de desembre 2010,
 un nou conveni de col·laboració amb el  “gremi” la
 empresa CONVERSIA ; divisió de consultoria
 especialitzada en serveis d’Assessorament, Auditoria,
 Formació, en l’àmbit de la Llei Orgànica de Protecció de
 Dades (LOPD) i en la Llei de Serveis a la Societat de la
 Informació i Comerç Electrònic.

Conversia , amb l’acord de col·laborador, podrà aconseguir mitjançant el ” suport i medis de què disposa el “gremi “,  la manera de poder apropar-se a tots els agremiats.

Notificaciones electròniques obligatòries, un nou repte per al contribuent

comunicacio21 A partir del 1 de gener de 2011, s’aplicarà de forma obligatòria
 un nou sistema de notificació a través de mitjans electrònics, que
 tindrà especial incidència en l’àmbit tributari.
 Aquest sistema suposarà un estalvi a les arques estatals de
 milions d’euros en paper i mitjans personals i un “destorb” per a
 multitud de contribuents i assessors fiscals que hauran de
 romandre expectants davant la pantalla de l’ordinador a l’espera
de possibles “correus – sorpresa”.
Com és una qüestió d’especial interès pràctic, oferim unes breus notes per anar introduint en aquest nou món de la notificació telemàtica obligatòria :
El Reial Decret 1363/2010, de 29 d’octubre, de notificació electrònica obligatòria s’ha aprovat en desplegament de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.Aquesta Llei preveu l’obligació de relacionar-se amb l’Administració només a través de mitjans electrònics a les persones jurídiques que tenen garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.
– Repercussions en l’àmbit tributari.

1 .- En què consisteix el sistema de notificació electrònica obligatòria.

Per seguir llegint tota la publicació, feu clic aquí.

Curs fibra òptica bàsic, gener 2011

fibra-optica1 El proper mes de Gener de 2011 el Gremi d’Electricitat,
 fontaneria i Afins del Bages Berguedà organitza el primer CURS
 DE FIBRA ÒPTICA adreçat a electricistes, instal·ladors d’obra
 nova ICT, tècnics en telecomunicacions, instal·ladors de 
 xarxes,  etc… es farà a les aules de formació del propi Gremi, el
 curs anirà a càrrec del Sr. Josep Cabrera, Product Manager de
 Optral i del Sr. Xavier Rabadán del Dep. de formació de
Promax.
Veureu que el curs te un cost (de compromís d’assistència) que ho revertiran en el material que es fa malbé de fibra i en un coffee-break al final.
Per més informació feu clic aquí.

Resum de la Jornada de formació de formadors en màteria de morositat

Categoria21El passat dia 24 de novembre, van tenir lloc les exposicions sobre la Jornada de Formació de Formadors en matèria de morositat,  la qual es va realitzar en la caixa fòrum de Barcelona.

Per més informació hi ha penjat dos arxius amb les exposicions que es van realitzar, podeu accedir fent clic a :

  Llei 15/201, de 5 de juliol, modificació, lluita contra la morositat

Medi Ambient impulsa sortidors de gas liquat a les estacions de servei de Cantabrià

gas1 Medi Ambient impulsa sortidors de gas liquat a les estacions de
 servei de Cantabrià (Europa Pres, 2010.11.22) 
 La Conselleria de Medi Ambient cofinança la instal·lació de
 sortidors de gas liquat de petroli (GLP) i de solució aquosa
 d’urea en deu estacions de servei de Cantabrià.
 La resolució definitiva d’aquesta convocatòria d’ajudes,
 publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de Cantabrià (BOC),
 assigna 37.500 euros en l’anualitat 2010, dins d’una iniciativa 
 de major abast adscrita a l’Estratègia d’Acció Contra el Canvi
 Climàtic de Cantabrià (EACC).

 En paraules del titular de Medi Ambient, Francisco Martín,
 l’objectiu d’aquesta línia d’actuació del seu departament és
 “promoure entre les empreses del sector del transport per
carretera i els particulars el pas del gasoil i la gasolina convencionals als combustibles alternatius amb menor impacte ambiental “.
Així, la Conselleria “dóna resposta, al seu torn, al compromís adquirit el passat mes de març amb la Associació Regional d’Empresaris d’Estacions de Servei de recolzar la creació d’una xarxa de sortidors d’aquestes característiques “.
Les empreses beneficiades hauran d’escometre la instal·lació dels assortidors de gas liquat de petroli (GLP) o solució aquosa d’urea entre l’1 de gener de 2010 i el 30 de juny de 2012.
Des de la data de la seva entrada en funcionament, hauran de mantenir actius per un període mínim de quatre anys.
Per llegir més feu clic aquí.

Clausurat amb èxit el XXI Congrés de CONAIF

Cartel1 Clausurat amb èxit el XXI Congrés de CONAIF per les
 instal·lacions i l’Energia, celebrat a Tarragona entre la
 expectació dels instal·ladors.
 Els dies 18 i 19 de novembre CONAIF es va celebrar a
 Tarragona la XXI edició del seu Congrés. Era la primera
 vegada que arribava a aquesta ciutat i va despertar una gran
 expectació. 
 Més de 500 congressistes al Palau de Congressos que va 
 acollir  les jornades tècniques i al voltant de 750 participants en
 el conjunt dels actes celebrats són les xifres oficials
 d’assistència, que demostren
 clarament l’aposta dels nstal·ladors    per aquest fòrum que
 CONAIF que organitza anualment.

De les visites rebudes cal destacar la presència d’empresaris de les instal·lacions procedents de tots els punts d’Espanya i d’alguns països europeus, així com la implicació en aquest aspecte tant de les associacions provincials de CONAIF com de les europees integrades en GCI-UICP. Instal·ladors catalans, andalusos, gallecs,canaris, madrilenys, bascos, navarresos, castellans, càntabres, asturians, de la
Comunitat Valenciana, Extremadura, la Rioja, Balears, Aragó, Múrcia. ..
Podeu llegir tot el pdf que hi ha penjat a l’apartat de Actualitat, fent clic aquí.

Resum pel que regulen i modifiquen aspectes de la producció d’energia elèctrica

electricidad11 – Només es poden incloure en el règim especial instal·lacions
 que estiguin constituïdes per equips principals nous i sense ús
 previ.

 – Es regulen les modificacions substancials per les instal·lacions
 de cogeneració i, en cas de no correspondre amb cap de les
 estipulades, haurà de demanar els criteris a complir per
 qualificar la modificació en aquest règim econòmic.

– Per a la resta de tecnologies, es consideraran modificacions substancials aquelles establertes per Ordre del Ministeri d’Indústria.
 
– Totes les instal·lacions de règim especial amb potència superior a 10 MW, i aquelles amb potència inferior o igual a 10 MW però que formin part d’una agrupació del mateix subgrup de l’article 2 la suma total de potències sigui major de 10 MW, hauran d’estar adscrites a un centre de control de generació.

Feu clic aquí, per veure tota la publicació.

SHANGHAI del 27 de novembre al 03 de desembre de 2010 A LA XINA

Shanghai_at_Night2C_Shanghai2C_P.R._China1 Missió comercial  – ÚLTIMES PLACES 

 La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup
 d’empreses, al mercat objectiu, la Xina, amb un programa
 concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses
 participants. Principalment, el programa inclourà la realització
 d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de potencials
 representants, socis locals o distribuïdors, o l’estudi de possibles inversions, etc. La realització de Missions Comercials té com a objectius prioritaris la introducció dels productes de les empreses associades als mercats exteriors, iniciar empreses en l’activitat exportadora i obrir nous mercats a l’exportació.

Fent clic aquí s’obrirà un pdf on podreu trobar tota la informació referent a les normes generals i d’inscripció i més informació.

Jornada sobre morositat a Barcelona el 24 de novembre de 2010

 090625-morositat1Informació sobre la Jornada :    “FORMACIÓ DE FORMADORS APLICACIÓ I 
 FONAMENTS Llei 15/2010″  que és celebrarà el proper dia
 24 de novembre de 2010, tindrà lloc al Caixa Fòrum de
 Barcelona de 09:30 h a 13:30 h.

 Adjuntem l’avanç del programa i butlletí d’inscripció, que 
 haureu d’enviar al Fax: 93 209 49 78 o al correu electrònic:
  info@pmcm.es amb data límit d’inscripció 23 de Novembre de
 2010.

 Per més informació, us podeu descarregar el pdf, fent clic aqui.