Beca CONAIF – Àngel Olivar – tercera edició

logoBeca3-Conaif_picnik-rLa Beca CONAIF – Àngel Olivar s’estén en la seva tercera edició a totes les àrees de les instal·lacions.
A l’octubre s’ha obert el termini per a la presentació de candidatures a la Beca CONAIF – Ángel Olivar R + D + i, instituïda per incentivar la recerca, el desenvolupament i la innovació tècnica en el sector de les instal·lacions.
La novetat més important d’aquesta tercera edició resideix en la possibilitat de presentar projectes relacionats amb qualsevol de les àrees pròpies de les instal·lacions: gas, calefacció, climatització, fontaneria, energies renovables (biomassa, solar tèrmica i fotovoltaica, etc.) Productes petrolífers, electricitat, protecció contra incendis.
La Beca, que està dotada amb un import de 12.000 euros, serà concedida a una de les sol·licituds rebudes fins al pròxim 24 de gener de 2011.

Més...

BOE 14-10-2010, Resolució que estableix línies de suport econòmic i d’incentivació

CLIPART5Ccontabilidad11Informem que en el Butlletí Oficial de l’Estat que es va publicar el dia 14 d’octubre, Resolució de 28 de setembre de 2010, de la Secretària d’Estat d’Energia, pel qual es publica la Resolució del Institut per a la diversificació i Estalvi de l’Energia, pel qual s’estableixen les línies de suport econòmic i incentivació a la participació de les empreses de serveis energètics en el Pla d’activació de l’eficiència energètica en els edificis de l’Administració General de l’Estat.

Més...

Documentació a presentar per legalitzar les instal•lacions d’aigua i dels procediments d’acreditació d’instal•ladors

jana_11 Informació per CCAA de la documentació a presentar per
 legalitzar les instal·lacions d’aigua i dels procediments
 d’acreditació d’instal·ladors.

 Amb motiu de la diversitat existent a Espanya a l’hora de
 legalitzar les instal·lacions d’aigua i la documentació a presentar,
 des de Conaif , remeten una taula en la qual figuren per CCAA
 el procediment a seguir en cadascuna.

 També figura en aquesta taula hi ha quins són els procediments a seguir en cada comunitat per obtenir el carnet d’instal·lador d’aigua.
Per poder accedir a veurà la taula feu clic en el següent enllaç : Sector

Ampliació Pla renova’t a partir del 20-10-2010

renovat9811Informem que desprès de les gestions realitzades per Ferca, avui s’ha publicat una ampliació del pla renova’t de calderes i aires condicionats en 1.000.000,00€. 

  • Feu clic aquí i s’obrirà el pfd de l’ordre ECF/480/2010 publicada al DOGC núm.5738.

El Institut Català de Energia ens ha comunicat que durant el dia d’avui 20-10-2010 actualitzaran la web del pla renova’t per poder tramitar les sol·licitud (www.plarenovat2010.cat)

Subvencions 2010 d’estalvi i eficiència energètica

2010_subvencions_butlleti1

 El passat dilluns dia 4 d’octubre es va publicar l’ordre
 ECF/462/2010 al DOGC 5727, per la  qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica. Aquesta ordre no inclou les energies renovables.

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 d’octubre al 18 de novembre, ambdós inclosos.

  • Els conceptes subvencionables més importants en matèria d’instal·lacions son els següents;

    – Per poder veure’ls feu clic en el següent enllaç: Instal·lacions en General

 – DISPOSICIONS –   DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

  DOGC 5727 – 04.10.2010

FENIE – Actualització tarifes elèctriques quart trimestre 2010

sw_cell_phone_bad_news1 Com ja ha estat anunciat, des del 1 d’octubre 2010, hi ha un
 increment en les tarifes elèctriques, tant en les tarifes d’accés
 per al mercat lliure com en les tarifes d’últim recurs, per a
 aquells clients que tinguin menys de 10 kW de potència
 contractada.

Trobareu l’informe a l’apartat : electricitat, on s’aclareixen les pujades que han patit les tarifes elèctriques així com les tarifes d’accés corresponents a mercat lliure al llarg del tercer i quart trimestre del 2010.

Informació referent a la tramitació de butlletins amb REPSOL BUTANO S.A

butlletin_gas1 Nota informativa de la Comissió de Gas i Calefacció
 referent a l’acceptació de butlletins per part de la
 Companyia Repsol Butano S.A.

 D’acord en les darreres converses mantingudes de FERCA 
 amb REPSOL BUTANO SA, us informem que la Companyia 
 ens  ha comunicat que no agafarà cap certificat  de revisió
 periòdica d’instal·lacions receptores individuals de gas i aparells
 de gas no  alimentats des de xarxes de canalització
 d’instal·lacions CG-IRG4, sinó s’adjunta el tiquet imprès de 
 l’analitzador de gasos amb els paràmetres de la combustió de l’aparell. 

  • D’acord la norma UNE 60670 els paràmetres de la combustió hauran d’estar compresos:

Per continuar llegint el comunicat on figuren totes les normes, feu clic a Documents – Gas

Modificació Reial Decret que regula el Registre, Autorització i Comercialització de Biocides

Mold20Inspection11 Us remetem el Reial Decret 1090/2010 de 3 de setembre, pel 
 qual, es modifica el Reial decret 1054/2002, d’11 d’octubre, en 
 el què es regula el procés d’avaluació per al 
 registre, autorització  comercialització de  biocides.

Mitjançant aquest Reial decret transposa al dret espanyol la Directiva 2009/107/CE del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 98/8/CE  relativa a la comercialització de biocides.
Trobareu la modificació del citat Reial decret al apartat  : Documents – Disposicions Legals

Resolució sobre el ; ITC-ICG 011 REGLAMENT GAS a 1/09/2010

Satellite1 En l’article 12.2 del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel
 qual s’aprova el Reglament Tècnic de distribució i utilització de
 combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
 complementàries ICG 01 a 11, indica que quan alguna norma
 sigui revisada, haurà actualitzar el llistat de normes, ICG 11,
 mitjançant resolució de l’òrgan directiu competent en matèria de
 seguretat industrial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
 en la qual s’haurà de fer constar la data a partir de la qual la
 utilització de la nova edició de la norma serà vàlida i la data a
 partir de la qual la utilització de l’antiga edició de la norma
deixarà de ser-ho, a efectes reglamentaris.
Trobareu la resolució a l’apartat – Documents-Gas

Més...

“El gremi” a partir de setembre – 2010, punt de tramitació de la targeta TPC-TPM

 Copia_de_Targeta_professional_Tpc“El gremi” a partir del mes de setembre – 2010, ja serà punt de tramitació, de la targeta TPC –   TPM , fent clic a Documents-Serveis, s’obra un pdf, on hi ha
 tot el detall de la documentació necessària.

 Els que ja tingueu tots els cursos fets de PREVENCIÓ DE
 RISCOS LABORALS
, ja ens podeu fer arribar la
 documentació.

  •  També es tramitarà la targeta si els cursos no han estat
     fets al “gremi”.