Cursos OCTUBRE

CURS DE BIOMASSA

· HORARI: Dilluns i Dimecres de 19 a 22 hores o Dimarts i Dijous de 19 a 22 hores.

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

CURS DE MANTENIMENT HIGIENIC- SANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISCOS DAVANT LA LEGIONALOSIS
( 25 hores )

DESTINAT A:
Tot el personal que realitzi tractaments per la prevenció de la LEGIONALOSIS.  Real Decret 352/2004.

· HORARI: Dimarts i Dijous de 17:45 a 22 hores

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

· CERTIFICAT: Certificat emés per entitat reconeguda pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

CURS DE MANTENIMENT HIGIENIC- SANITARI D’INSTAL·LACIONS DE RISCOS DAVANT LA LEGIONALOSIS
( 25 hores )

DESTINAT A:
Tot el personal que realitzi tractaments per la prevenció de la LEGIONALOSIS, que tingui una formació reconeguda de 25 hores,
ha de realitzar una Actualització de la reglamentació dels tractaments cada 5 anys, segons el Real Decret 352/2004.

· HORARI: Dimarts i Dijous de 17:00 a 22 hores

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

· CERTIFICAT: Certificat emés per entitat reconeguda pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

CURS DE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I PETITS LOCALS COMERCIALS
( 10 hores )

· HORARI: Dissabte de 9 a 14 hores

· CLASSES: Octubre 2012

· IMPORT: A consultar

OBJECTIUS: Donar pautes als instal.ladors per poder oferir estalviaments d’energies als seus clients

GENERAL: Com seleccionar els equips més adients per a cada tipus d’instal.lacions amb exemples pràctics.
Comparació de tarifes. Camps a tractar: climatització, Calderes, Electricitat, Gas i I.luminació.

* Els cursos es poden bonificar per la Seguretat Social.

Cursos mes de JUNY per la TPC


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS INICIAL ( 8 hores )

HORARI: Dijous i Divendres de 18 a 22 hores

CLASSES: 7 i 8 de Juny 2012

IMPORT: A consultar
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS D’ELECTRICITAT ( 20 hores )

A totes aquelles persones que hagin realitzat el curs de 50 ó 60 hores en l’especialitat de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ó el de 8 hores de PRL INICIAL.

HORARI: Dimarts i  Dijous  de 18 a 22 hores

CLASSES: 12, 14, 19, 21 i 26 de Juny 2012

IMPORT: A consultar
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE FONTANERÍA, CLIMATITZACIÓ
( 6 hores )

A totes aquelles persones que hagin realitzat el curs de 20 hores en l’especialitat de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
” ELECTRICITAT ”

HORARI: Dimecres i Dijous de 19 a 22 hores

CLASSES: 27 i 28 de Juny 2012

IMPORT: A consultar

Curs pel carnet Professional de Frigorista

foto_frigorista2
Properament al nostre Gremi s’iniciarà el curs pel carnet
professional de frigorista.
INICI: 13 de Març del 2012
DIES: Dimarts i Dijous
HORARI: 18:00 a 22:00 hores.

Examen a INDUSTRIA: previsió el 6 de Juny.
Amb l’obtenció d’aquest carnet obtindrás el certificat de Gasos Fluorats per a qualsevol càrrega de refrigerant.
Documentació necessària:

Inscripció
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del rebut d’autònoms del mes de febrer, o si es un treballador TC2- de gener.

Totes les empreses poden financiar-se part o la totalitat de la formació mitjançant l’aplicació de les bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social.

Sentència del tribunal Suprem en contra de la Targeta Professional (TPC-TPM)

judge11 Recentment hi ha hagut certa controvèrsia arran d’una sentència
 del tribunal Suprem en contra de la Targeta Professional de la
 Construcció.

 Per tant, us adjuntem, el canvi en el us de ser obligatòria la
 targeta TPC-TPM, però si què pot ser exigible, “la qual cosa ja
 està passant amb algun que altra agremiat”.

El nostre deure es aconsellar-vos i animar-vos, a què feu els cursos de PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, per poder obtenir la targeta.

Més...

Curs de formació d’AGENTS ASSESSORS ENERGÈTIS DE FENIE

electricidad_tunez_portada1-r A les instal·lacions del nostre “gremi” es farà el curs de: 
  FORMACIÓ D’AGENTS ASSESSORS ENERGÈTIS
 DE FENIE.

  (Bloc I)
: 16 hores – horari de 15:00 a 19:00 hores

 Dia : 31 de gener –  dilluns
 Dia :   1 de febrer –  dimarts
 Dia :   2 de febrer –  dimecres
 Dia :   3 de febrer –  dijous

En breu anirem informant de quant començaran els cursos del (Bloc II) i del (Bloc III).

Convalidació i Carnet d’instal•lador RITE (calefacció – climatització)

CACF2TMT-rr Convalidació i Carnet d’instal·lador RITE (calefacció –
 climatització)

 Anunciar-vos a tots una vegada més, què aquest any 2010 és
 l’últim any que teniu per poder fer la convalidació d’aquest
 carnet ,
si  només teniu el carnet de CALEFACCIÓ i no el de
 CLIMATITZACIÓ.

 Per poder fer aquesta convalidació necessiteu fer el CURS DE
 CONVALIDACIONS
RITE , i molt important ; sense tenir que fer l’examen a Industria, (recordeu ! aquest any és la última oportunitat que teniu per la convalidació).

CONVALIDACIÓ ; es farà a les instal·lacions del “gremi “, c/ Sant Pere, 9 baixos, i serà de dos dies setmanals en horari de 7 h, a 10 h, del vespre, durada del curs per la convalidació és de 3 mesos.

Ara be, el mateix dia també començarà el curs pel CARNET D’INSTAL·LADOR RITE,  el curs s’impartirà junt amb el de convalidacions i la diferència estarà en la durada del curs què serà de 6 mesos, i en el preu del curs, i què es té de tenir 3 any d’experiència, no per fer l’examen, però si per donar-lo d’alta (el carnet no caduca).

 • El curs començarà el proper dia 3 de novembre – 2010
 • Dilluns i dimecres, de 7 a 10 del vespre
 • Recordar-vos que el dia 1-3-2011, és quan acaba el plac per la convalidació d’aquest carnet, després d’aquesta data ja no es podrà fer la convalidació.

Si necessiteu més informació truqueu a les oficines del “gremi”.

Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric

  Llei de garantia i qualitat del subministrament 
 elèctric
  Logo_textos_legislatius   

 •  1. Disposicions generals
 •  2. Garantia i qualitat del subministrament d’energia elèctrica
 •  3. Plans d’Inversió
 •  4. Criteris de disseny de les installacions elèctriques
 •  5. Control de les installacions
 •  6. Autorització d’installacions
 •  7. Règim sancionador

 -Disposicions addicionals
 -Disposicions transitòries
 -Disposició derogatòria
 -Afectacions
 -Disposicions citades
 -Índex analític 

 Podeu descarregar-vos el pdf al apartat de Normatives
 

Avantatges per als associats

 

 1. Venda de contractes de manteniment de BT. Etiquetes Rite,  adhesius acreditatius Ferca – Gremi,
 2. Adaptació i modificació de carnets i registres.
 3. Circulars informatives.
 4. Reunions informatives.
 5. Conferències de temes d’interès.
 6. Assemblees generals puntuals.
 7. Gestor especialitzat.
 8. Tramitacío tarjeta TPC.
 9. Cartell preu/hora individual per empresa per als vostres client.
 10. Qualsevol tipus d’informació que l’agremiat necessiti.
 11. Assessorament i informació de riscos laborals.
 12. Concertació de pòlisses de “Responsabilitat Civil” mitjançant Ferca i Corredoria Farre&Farre.
 13. Tramitació de certificats elèctrics i de tèrmiques a la Oge.
 14. Cursos presencial i semipresencial, en el propi local del gremi.
 15. Consultes directes amb un enginyer tècnic.
 16. Tramitació dels documents d’alta a Gas Natural Distribució.
 17. Accés a documents i fotografies com usuari de la pàgina web.
aaaaNous serveis en breu.

 

Per els agremiats

Recordeu que a l’apartat DOCUMENTS hi ha noticies molt importants del sector:

Que aquestes noticies només són accesibles per els agremiats que estan donats d’alta a la pàgina web del gremi.

L’alta és gratuïta i només cal solicitar-la.

 

Aquestes són alguns dels documents de darrera hora molt interessants:

 • Nou Reglament de Gas
 • Aclariments i cartes substitució comptadors
 • Ponència Elèctrica ( preguntes i respostes sobre el reglament, fet per industria)
 • Documentació per a contractar REBT 31-03-06
 • Butlletí de reconeixement Segell de qüalitat del Gremi
 • Acord amb FECSA-ENDESA
 • Prestació de serveis a domicili
 • Signatura Electrònica Digital
 • Nova línia estratègica de telecomunicacions
 • Circular 57/06 ASUNTO: DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL BOE