Cursos mes de JUNY per la TPC


PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS INICIAL ( 8 hores )

HORARI: Dijous i Divendres de 18 a 22 hores

CLASSES: 7 i 8 de Juny 2012

IMPORT: A consultar
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS D’ELECTRICITAT ( 20 hores )

A totes aquelles persones que hagin realitzat el curs de 50 ó 60 hores en l’especialitat de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ó el de 8 hores de PRL INICIAL.

HORARI: Dimarts i  Dijous  de 18 a 22 hores

CLASSES: 12, 14, 19, 21 i 26 de Juny 2012

IMPORT: A consultar
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE FONTANERÍA, CLIMATITZACIÓ
( 6 hores )

A totes aquelles persones que hagin realitzat el curs de 20 hores en l’especialitat de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
” ELECTRICITAT ”

HORARI: Dimecres i Dijous de 19 a 22 hores

CLASSES: 27 i 28 de Juny 2012

IMPORT: A consultar

Curs pel carnet Professional de Frigorista

foto_frigorista2
Properament al nostre Gremi s’iniciarà el curs pel carnet
professional de frigorista.
INICI: 13 de Març del 2012
DIES: Dimarts i Dijous
HORARI: 18:00 a 22:00 hores.

Examen a INDUSTRIA: previsió el 6 de Juny.
Amb l’obtenció d’aquest carnet obtindrás el certificat de Gasos Fluorats per a qualsevol càrrega de refrigerant.
Documentació necessària:

Inscripció
Fotocòpia del DNI
Fotocòpia del rebut d’autònoms del mes de febrer, o si es un treballador TC2- de gener.

Totes les empreses poden financiar-se part o la totalitat de la formació mitjançant l’aplicació de les bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social.

Sentència del tribunal Suprem en contra de la Targeta Professional (TPC-TPM)

judge11 Recentment hi ha hagut certa controvèrsia arran d’una sentència
 del tribunal Suprem en contra de la Targeta Professional de la
 Construcció.

 Per tant, us adjuntem, el canvi en el us de ser obligatòria la
 targeta TPC-TPM, però si què pot ser exigible, “la qual cosa ja
 està passant amb algun que altra agremiat”.

El nostre deure es aconsellar-vos i animar-vos, a què feu els cursos de PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, per poder obtenir la targeta.

Més...

Curs de formació d’AGENTS ASSESSORS ENERGÈTIS DE FENIE

electricidad_tunez_portada1-r A les instal·lacions del nostre “gremi” es farà el curs de: 
  FORMACIÓ D’AGENTS ASSESSORS ENERGÈTIS
 DE FENIE.

  (Bloc I)
: 16 hores – horari de 15:00 a 19:00 hores

 Dia : 31 de gener –  dilluns
 Dia :   1 de febrer –  dimarts
 Dia :   2 de febrer –  dimecres
 Dia :   3 de febrer –  dijous

En breu anirem informant de quant començaran els cursos del (Bloc II) i del (Bloc III).

Convalidació i Carnet d’instal•lador RITE (calefacció – climatització)

CACF2TMT-rr Convalidació i Carnet d’instal·lador RITE (calefacció –
 climatització)

 Anunciar-vos a tots una vegada més, què aquest any 2010 és
 l’últim any que teniu per poder fer la convalidació d’aquest
 carnet ,
si  només teniu el carnet de CALEFACCIÓ i no el de
 CLIMATITZACIÓ.

 Per poder fer aquesta convalidació necessiteu fer el CURS DE
 CONVALIDACIONS
RITE , i molt important ; sense tenir que fer l’examen a Industria, (recordeu ! aquest any és la última oportunitat que teniu per la convalidació).

CONVALIDACIÓ ; es farà a les instal·lacions del “gremi “, c/ Sant Pere, 9 baixos, i serà de dos dies setmanals en horari de 7 h, a 10 h, del vespre, durada del curs per la convalidació és de 3 mesos.

Ara be, el mateix dia també començarà el curs pel CARNET D’INSTAL·LADOR RITE,  el curs s’impartirà junt amb el de convalidacions i la diferència estarà en la durada del curs què serà de 6 mesos, i en el preu del curs, i què es té de tenir 3 any d’experiència, no per fer l’examen, però si per donar-lo d’alta (el carnet no caduca).

 • El curs començarà el proper dia 3 de novembre – 2010
 • Dilluns i dimecres, de 7 a 10 del vespre
 • Recordar-vos que el dia 1-3-2011, és quan acaba el plac per la convalidació d’aquest carnet, després d’aquesta data ja no es podrà fer la convalidació.

Si necessiteu més informació truqueu a les oficines del “gremi”.

Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric

  Llei de garantia i qualitat del subministrament 
 elèctric
  Logo_textos_legislatius   

 •  1. Disposicions generals
 •  2. Garantia i qualitat del subministrament d’energia elèctrica
 •  3. Plans d’Inversió
 •  4. Criteris de disseny de les installacions elèctriques
 •  5. Control de les installacions
 •  6. Autorització d’installacions
 •  7. Règim sancionador

 -Disposicions addicionals
 -Disposicions transitòries
 -Disposició derogatòria
 -Afectacions
 -Disposicions citades
 -Índex analític 

 Podeu descarregar-vos el pdf al apartat de Normatives
 

Anagrama del gremi

Hi ha disponible l’anagrama del gremi en dos formats diferents per poder afegir-ho en els nostres pressupostos com a segell de qüalitat, ja que aquest anagrama només està disponible per els agremiats.

Més...

Serveis de tramitació

 1. Tramitació de la targeta TPC.
 2. Venda de llibres i documents.
 3. Adaptació de carnets i registres a Indústria.
 4. Elaboració dels Certificats de Baixa Tensió al Gremi per portar-los ja directament al punt de servei. (Només cal portar les dades de la instal·lació).
 5. Assessorament i consultes amb un enginyer tècnic, tots els dimecres al Gremi. Amb legalitzacions d’instal·lacions industrials, d’activitats, projectes d’instal.lacions contra incendis, assessorament en tarifes elèctriques i eficiència energètica, certificacions energètiques d’edificis etc.
 6. Servei d’assegurançes de Responsabilitat Civil molt més assequibles.
 7. Formació: presencial, semipresencial i online, pel  carnet professional d’Instal·lador, riscos Laborals, Certificat Professional i d’altres cursos formatius.
 8. Consultes e informació directes, amb el tècnic de l’entitat de Control de Tuvrheinland i servei de tramitació online, per legalitzar les instal·lacions elèctriques i tèrmiques entre d’altres.
 9. Tramitació al Gremi, de les Altes del certificat de gas i de instal·lacións tèrmiques, a Gas Natural Distribució, a través de la seva pàgina web.

Vademecum

Ja tenim el nou Vademecum

Tenim a la vostra disposició el nou vademecum de Fecsa-Endesa, publicat en el Diari Oficial de Catalunya núm 4827 en data 22 de Febrer del 2007, ho podeu trobar i descarregar a:

· Documents, Normatives.