Associació Empresarial d’Instal·ladors de l’Alt Penedès

Patrocinadors

L’Associació Empresarial d’Instal·ladors de l’Alt Penedès, es defineix com una organització professional patronal per a la representació i defensa dels interessos socials i col·lectius de totes aquelles empreses agremiades, que dins el territori de la comarca de l’Alt Penedès realitzi les activitats d’instal·lacions, d’Alta, Mitja i Baixa Tensió, Fontaneria, Gas, Tèrmiques, Climatització, Telecomunicacions, Contra Incendis, Fred Industrial, Aparells de Pressió, etc.

Notícies

Segona Jornada del Curs Ser Empresari

Segona Jornada del Curs Ser Empresari

El passatdia 18 de juny es va cursar al Gremi d’Instal·lador de l’Alt Penedès el primer curs Bàsic de Gestió i Administració de Empreses Instal·ladores del Programa Ser Empresari, amb els continguts i metodologia dels quals vam tenir ocasió de presentar-li. I en vers...

Curs subvencionat

Curs subvencionat

RISCOS LABORALS DISSABTES AL MATI Inici: 19-09-2009 S’acaba: 28-11-2009 Horari de: 9 a 14,15 hores (descans de 11;15 a 11;30) Lloc del curs: a L’Associació Empresarial d’instal·ladors C/Sant Pere, 9 Esperem el màxim d’assistència de totes les...

Curs subvencionat

Curs subvencionat

AIRE ACONDICIONAT DILLUNS I DIMECRES Inici: 21-09-2009 S’acaba: 30-11-2009 Horari: de 19 a 22 hores LLoc: Instal·lacions de L’Associació Empresarial al C/ Sant Pere, 9 baixos. Per confirmar, trucar al telèfon : 93 8902706 info@griap.org comercial@griap.org...

Inscripció per als cursos subvencionats

Inscripció per als cursos subvencionats

Si esteu interessats en apuntar-vos en aquets cursos heu d’anar a l’apartat de Documents i Comunicació hi trobareu la INSCRIPCIÓ A CURSOS SUBVENCIONATS, la teniu de omplir em totes les dades que és demanen i enviarla al Gremi. comercial@griap.orgi a...

Certificat d’instal. electriques.

Certificat d’instal. electriques.

Certifica que la instal.lació descrita ha sigut realitzada d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les seves ITC-BT, aprovat per RD 842/2002 de 2 d’agost. La seva validesa és de 6 mesos, a efectes d’inscripció de la...