Qué és l'Associació d'Instal·ladors?

L’Associació Empresarial d’Instal·ladors de l’Alt Penedès en endevant GRIAP, es defineix com una Organització professional patronal per a la representació i defensa dels interessos socials i col·lectius de totes aquelles empreses agremiades, que dins el territori de la comarca de l’Alt Penedès realitzin les activitats d’instal·lació, reparació i manteniment d’Alta, Mitja i Baixa Tensió elèctrica, Fontaneria, Gas, Energies Renovables, Climatització, Telecomunicacions, Contra Incendis, Fred Industrial i Aparells a Pressió.

GRIAP és un ens que promou tots aquells aspectes que ajudin al foment del prestigi de la professió de l’Instal·lador, l’harmonia i el ben estar entre els associats, així com l’elevació de llur nivell professional i humà, per protegir el major nombre de contingències possibles.

GRIAP es regeix per les disposicions legals vigents, i gaudeix de plena autonomia en capacitat jurídica, econòmica i administrativa.

Col·labora amb les administracions públiques en l’elaboració d’estadístiques i estudis relatius a l’activitat.

Informa als socis de les novetats que tinguin interès per a la professió en matèria legislativa, tècnica, econòmica, financera o qualsevol altra, mitjançant els procediments de difusió que tingui al seu abast.

El sanejament de la clientela i proveïdors comuns per mitjà de l’establiment dels adequats serveis d’informació mútua i reservada, i a la conclusió d’acords col·lectius respecte a actituds a prendre enfront de la morositat.

En general, qualsevol altra finalitat que, dins l’àmbit de la competència de GRIAP respongui directament a la més eficaç defensa dels interessos col·lectius i al millorament de tots els associats en tots els ordres.

Qui forma la Junta Directiva?

PRESIDENT

MARTIN CASTILLO ALCALÁ
Interclima Penedès SL
c/ Moja, 39
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 906 143

VICE-PRESIDENT

FRANCESC MARTÍNEZ ROBLES
Lampisteria F. Martínez s.l.
c/ Sant Pere, 45
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 173 060

VICE-PRESIDENT

JAUME HILL OTAL
Hill Instal·lacions Tècniques, s.l.
Rbla. La Girada, 3
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 902 072

SECRETARI / TRESORER

JOSEP LLUIS OCAÑA PASCUAL
Insprotec Penedès, s.l.
c/Riera Gran, 14 Pol.Domenys, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 199 152
Fax 938 175 156

VOCAL

SALVADOR NAVARRO VALLÉS
Lampisteria Salvador, SL
Av. Peregrina, 94
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 180 686
Fax 938 180 423

VOCAL

JOAN GÜELL LARIOS
Elèctrica Güell, SA
c/ Gral. Vallès, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938 901 392
Fax 938 172 042

VOCAL / AJUDANT TRESORER

Enric Beltrán Marteles
Sant Joan de Mediona
Tel. 647950443

VOCAL

JOAN AMETLLÉ
Instal·lacions Joan Ametllé
c/ L'Estació, 104
08792 La Granada
Tel. 620 829 829

VOCAL

JOSEP BOLET OLIVELLA
Penedès Energia, SL
c/ Apel·les Fenosa, 12
43700 El Vendrell
Tel. 610 225 411

Les cartes dels Presidents

Benvolgut agremiat,

Com tots ja sabeu, el passat dia 20 de març, varem celebrar l’assemblea general ordinària, per la renovació dels càrrecs de la junta, on vaig sortir anomenat president, càrrec que venia ocupant en Jaume Hill des de feia 8 anys.

No cal que us digui que serà molt difícil millorar la feina feta i tota la dedicació que hi va posar en Jaume, però no dubteu que també hi posaré tota la meva empenta i m’entres estigui al càrrec procuraré que la meva llarga experiència, pugui se útil a molts de vosaltres.

Espero que hàgiu tingut una bona Pasqua i que tots junts a partir d’ara puguem seguir encarant aquesta etapa tant difícil que estem vivint, però que estic segur, que em l’esforç i dedicació de tots, ho tirarem endavant.

Desitjo que tant jo com la resta de la junta puguem seguir tenint tot el vostre suport.

Salutacions

Francesc Martínez Robles

Ex-President i Actual Vice-President

Benvolguts companys,

Des de el lloc que meu permès ocupar i des de la responsabilitat que això representa, voldria adreçar-me a vosaltres per agrair-vos la confiança que heu dipositat en mi per desenvolupar aquest càrrec, i que estaré a disposició de tots i de cada un dels agremiats que formem l’Associació Empresarial d’Instal·ladors.

Espero poder tirar endavant el gremi, encara que en algun moment sigui una feina feixuga però  a la vegada gratificant quant els resultats son bons. Tot això evidentment no es possible sense l’ajut dels companys de la junta, ja que la  feina a fer es molta i sense ells no seria possible fer-la. Voldria trencar una llança en favor del President i la junta anterior per la tasca difícil i complicada que varen haver de realitzat per revifar un gremi que realment estava un tant apagat.

Jo sóc dels que pensen que hem de fer un gremi més potent, més nombrós i més fort, per poder fer front a la cada vegada més exigent i complexa preparació tècnica, humana i de qualitat en els treballs que realitzem, i perquè no, també la de vetllar per algun comportament que podríem dir que frega la competència deslleial.

També crec que som un dels col·lectius professionals en el que ens exigeixen més preparació tècnica, més carnets, més eines per poder realitzar les nostres feines i més responsabilitats, i a la vegada també els més controlats per les administracions d’Indústria mitjançant tot un seguit d’inspeccions.

Ja que em d’assumir tots aquests riscos, com sabeu tots fent-nos responsables d’un munt de coses durant un munt de temps i tot signat i segellat amb el nostre nom, ho em de saber aprofitar per revaloritzar la nostra posició social, com persones com professionals, i per que no també, en la vessant econòmica.

Sobre l’apartat de formació us demanaria que fóssiu vosaltres també els que expresséssiu les vostres necessitats o inquietuds vers a qualsevol matèria que creieu importat. Ja siguin cursos per aconseguir carnets d’instal·lador o senzillament la curiositat per conèixer productes nous o noves tècniques que no les tenim del tot clares.

Des de el gremi farem tot el que estigui a les nostre abast per poder oferir-vos tots els cursos de formació i d’informació que des de la junta creiem que siguin de l’interès dels associats.

Us demano la vostra col·laboració i que entre tots puguem fer un gremi més actiu, més unit i amb més resò per l’Alt Penedès.

Vilafranca del Penedès, 24 de abril del 2006

Atentament a la vostra disposició

Jaume Hill

Ex-President i actual Vice-President